Kursa kods Vete4022

Kredītpunkti 1.50

Lielo dzīvnieku ķirurģija II

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
VeterinārmedicīnaĶirurģija30102016/03/2016Klīniskais institūts

Kursa izstrādātāji

author vieslekt.

Santa Skuja

Profesionālais maģistrs veterinārmedicīnā

author vieslekt.

Nauris Laizāns

Maģistra(līm.)

Priekšzināšanas

Vete2013, Mājdzīvnieku anatomija I

Vete2014, Mājdzīvnieku anatomija II

Vete2015, Mājdzīvnieku anatomija III

Vete4018, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika II

Vete4019, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika III

Vete4034, Citoloģija, histoloģija, embrioloģija II

Vete4035, Citoloģija, histoloģija, embrioloģija I

Vete4064, Operatīvā ķirurģija II

Vete4084, Operatīvā ķirurģija I

Vete4085, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika I

Vete4102, Farmakoloģija

Vete4112, Operatīvā ķirurģija un topogrāfiskā anatomija I

Vete4113, Operatīvā ķirurģija un topogrāfiskā anatomija II

Vete6022, Fizioloģija I

Vete6023, Fizioloģija II

Piezīmes

Obligātais studiju kurss otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā "Veterinārmedicīna" 10.semestrī. Praktiskie darbi notiek mazajās grupās (5-6 studenti).

Kursa anotācija

Lielo dzīvnieku ķirurģijā apskata ķirurģiskās slimības pa dzīvnieku sugām (zirgiem, liellopiem, aitām, kazām, cūkām), pa ķermeņa apvidiem, to etioloģiju, patoģenēzi, klīniskās pazīmes, diagnostiku, diferenciāldiagnostiku, ārstēšanas un profilakses pamatprincipus. Aplūko kāju un pirkstu anatomiju, stāvotnes, dzīvnieku nagu apkopšanu un izmeklēšanu, nagu slimības.

Rezultāti

• zināšanas lauksaimniecības dzīvnieku ķirurģisko slimību diagnostika, teorētiskās zināšanas operāciju veikšanā un dzīvnieku pēcoperācijas aprūpē;
• prasmes izanalizēt katru klīnisko gadījumu atsevišķi pirms dzīvnieka izmeklēšanas, izmeklēt dzīvnieku klīniski un noteikt diagnozi, izvērtēt tālāko dzīvnieka ārstēšanu (konservatīva vai ķirurģiska);
• kompetence apvienot zināšanas un prasmes, un tālāk pielietot veterinārajā praksē.Interpretēt klīnisko gadījumu rezultātus.

Kursa plāns

1 Ievadlekcija zirgu ķirurģijā - ķirurģisko slimību diagnostika, ārstēšanas pamatprincipi. Narkoze, anestēzija.Fiksācija.
2 Galvas apvidus ķirurģiskās slimības zirgiem - zobu pataloģijas, oftalmoloģija.
3 Kakla apvidus ķirurģiskās slimības zirgiem - flebīts, voblerīts, balsenes pataloģijas.
4 Krūšu apvidus ķirurģiskās slimības zirgiem - pneimotoraks, hemotoraks. Ribu lūzumi. Osteomielīts.
5 Muguras un jostas apvidus ķirurģiskās slimības zirgiem - muskuļu iekaisums, "kising spines".
6 Vēdera apvidus ķirurģiskās slimības zirgiem- abscesi, kolikas, urīnpūšļa plīsums.Trūces. Pēcoperāciju komplikācijas.
7 Andraloģija zirgirm 1.daļa - kastrācija, sēklinieka torsija, kriptorhidi.
8 Andraloģija zirgirm 2.daļa - prepūcuja tūska, dzimumločekļa kontūzija, hematoma, paralīze.
9 Klibums zirgiem 1.daļa - klibuma diagnostika, nagu slimības. Kaulu, locītavu, saišu un stiegru slimības.
10 Klibums zirgiem 2.daļa -Fleksiju testi. Nervu bloki. Rentgenoloģiska izmeklēšana. Ultrasonogrāfija. Klibuma ārstēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

1 (viens) kontroldarbs rakstveidā ar apmierinošu vērtējumu. Pirms katras ķirurģisko operāciju un ķirurģisko manipulāciju veikšanas mutiski jāatbild operācijas tehnika. Nostrādāti visi praktiskie darbi. Kavēto lekciju skaits nepārsniedz 10 % kopējā lekciju skaita. Eksāmens (rakstveidā).

Mācību pamatliteratūra

1. Auer J.A, Stick J.A . Textbook of Equine Surgery. 3rd Edition. Philadelphia, W.B. Saunders Co. 2006. 1390 p.
2. Baker G.J., Easley J. Equine dentistry. London. WB Saunders Company, 2004. 513 p.
3. Clarke K.W., Trim C.M. Veterinary Anaesthesia. London, Saunders (W.B.) Co Ltd, 2013. 712 p.
4. Sashak T.S. Adams’ Lameness in horses. 5th edition. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2002. 1145 p.

Papildliteratūra

1. Mair T., Love. S., Schumacher J., Watson E. Equine Medicine, Surgery and Reproduction. WB Saunders Company, 1998. 624 p.
2. Equine Medicine & Surgery. The work of seventy-one authors. Editors: R.A. Mansmann , E.S. McAlister, P.W. Dratt. 3rd edition. Volume 1. Illinois: American Veterinary publication, 1982. 704 p.
3. McIWraith W. C., Turner S.A. Robertson J.T. McIWraith & Turner`s Equine Surgery: Advanced Techniques. 2nd edition. USA: Wiiams & Wilkins, 1998. 440 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Equine Veterinary Journal, 1999-2016. EVJ Ltd. Wiley Online Library. Online ISSN: 2042-3306.
2. Equine Veterinary Education, 1999-2016. EVJ Ltd. Wiley Online Library. Online ISSN: 2042-3292.
3. Equine Practice. The Journal of Equine Medicine and Surgery for the Practioner. 2000-2016. A Veterinary Practice Publishing Company Publication. Arizona. ISSN: 0162-8941.