Kursa kods Vete4021

Kredītpunkti 1.50

Lielo dzīvnieku ķirurģija I

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
VeterinārmedicīnaĶirurģija30141616/03/2016Klīniskais institūts

Kursa izstrādātāji

author vieslekt.

Santa Skuja

Profesionālais maģistrs veterinārmedicīnā

author vieslekt.

Nauris Laizāns

Maģistra(līm.)

Priekšzināšanas

Vete2013, Mājdzīvnieku anatomija I

Vete2014, Mājdzīvnieku anatomija II

Vete2015, Mājdzīvnieku anatomija III

Vete4018, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika II

Vete4019, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika III

Vete4034, Citoloģija, histoloģija, embrioloģija II

Vete4035, Citoloģija, histoloģija, embrioloģija I

Vete4064, Operatīvā ķirurģija II

Vete4084, Operatīvā ķirurģija I

Vete4085, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika I

Vete4102, Farmakoloģija

Vete4112, Operatīvā ķirurģija un topogrāfiskā anatomija I

Vete4113, Operatīvā ķirurģija un topogrāfiskā anatomija II

Vete6022, Fizioloģija I

Vete6023, Fizioloģija II

Piezīmes

Obligātais studiju kurss otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā "Veterinārmedicīna" 9.semestrī. Praktiskie darbi notiek mazajās grupās (5-6 cilv.).

Kursa anotācija

Lielo dzīvnieku ķirurģijā apskata ķirurģiskās slimības pa dzīvnieku sugām (zirgiem, liellopiem, aitām, kazām, cūkām), pa ķermeņa apvidiem, to etioloģiju, patoģenēzi, klīniskās pazīmes, diagnostiku, diferenciāldiagnostiku, ārstēšanas un profilakses pamatprincipus. Aplūko kāju un pirkstu anatomiju, stāvotnes, dzīvnieku nagu apkopšanu un izmeklēšanu, nagu slimības.

Rezultāti

• zināšanas - lauksaimniecības dzīvnieku ķirurģisko slimību diagnostika, teorētiskās zināšanas operāciju veikšanā un dzīvnieku pēcoperācijas aprūpē;
• prasmes - izanalizēt katru klīnisko gadījumu atsevišķi pirms dzīvnieka izmeklēšanas, izmeklēt dzīvnieku klīniski un noteikt diagnozi, izvērtēt tālāko dzīvnieka ārstēšanu (konservatīva vai ķirurģiska);
• kompetence apvienot zināšanas un prasmes, un tālāk pielietot veterinārajā praksē.Interpretēt klīnisko gadījumu rezultātus.

Kursa plāns

1 Ievadlekcija lauks. dzīvnieku ķirurģijā- ķirurģisko slimību diagnostika, ārstēšanas pamatprincipi. Narkoze, anestēzija.
2 Galvas apvidus ķir. slim. lauks. dzīvn.-atragošana, sinusīts. Aktinomikoze. Oftalmaloģija. Ausu un mutes dob. slim.
3 Kakla apvidus ķir. slim. lauks. dzīvn.-traheotomija, trahejas noskalojumi, flebīti. Aizrīšanās, ezofagotomija.
4 Krūšu un vēdera apvidus ķir. slim. lauks. dzīvn.-ribas rezekcija, traumatiskais perikardīts.Laparatomija, rumenotomija.
5 Vēdera apvidus ķir. slim. lauks. dzīvn.-Svešķermeņi.Aknu biopsija. Gluminieka dislokācijas.Aklās zarnas slim., kolikas.
6 Vēdera apvidus ķir. slim. lauks. dzīvn.-ķeizargrieziens,urīnceļu obstrukcijas. Tesmeņa ķirurģiskās slimības
7 Krusta un gūžu apv. ķir. slim. lauks. dzīvn., andraloģija-kaulu lūzumi.Taisnās zarnas,tūpļa pat., kastrācija,uzmeklētaji.
8 Klibums lauksaimniecības dzīvniekiem - klibuma diagnostika, nagu griešana un apkopšana, nagu slimības, to ārstēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

1 (viens) kontroldarbs rakstveidā ar apmierinošu vērtējumu. Pirms katras ķirurģisko operāciju un ķirurģisko manipulāciju veikšanas mutiski jāatbild operācijas tehnika. Nostrādāti visi praktiskie darbi. Kavēto lekciju skaits nepārsniedz 10 % kopējā lekciju skaits. Ieskaite (mutiski).

Mācību pamatliteratūra

1. Greenough P.R., Weaver D.A. Lameness in Cattle. 3rd Edition. Philadelphia: W.B. Saunders Company, 1997. 336 p.
2. Fubini S.L., Ducharme N.G. Farm Animal Surgery. St. Louis: Saunders, 2004. 607 p.
3. Clarke K.W., Trim C.M. Veterinary Anaesthesia. London, Saunders (W.B.) Co Ltd, 2013. 712 p.
4. Techniques in Large Animal Surgery. Editors: D. E. Hendrickson, A. N. Baird. 4th Edition. Turner and McIlwraith's. Iowa: Blackwell, 2013. 326 p.

Papildliteratūra

1. Noordsy J. L. Food animal surgery. 3rd edition. USA: Veterinary Learning Systems Co., Inc, 1994. 301 p.
2. Jennnings P. B. Large Animal Surgery. Volume 1. Philadelphia: W.B. Saunders Company, 1984. 686 p.
3. Jennnings L. B. Large Animal Surgery. Volume 2. Philadelphia: W.B. Saunders Company, 1984. 1233 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Compedium on Continuing Education for the Practicing Veterinarian (Comp Cont Educ Pract). 2000-2015. USA: Veterinary Learning System. ISSN 0193-1903.
2. Dairy Herd Management, 2000-2015. USA. Vance publishing corporation. ISSN 0011-5614.
3. Bovine Veterinarian supplement, 2000-2015. USA, Vance publishing corporation. ISSN 0011-5614