Kursa kods Vete4019

Kredītpunkti 1

Klīniskā un laboratoriskā diagnostika III

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
VeterinārmedicīnaIekšķīgās slimības2081202/03/2016Klīniskais institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Laima Liepa

Veterinārmedicīnas doktors

author prof.

Ilmārs Dūrītis

Veterinārmedicīnas doktors

Piezīmes

Obl.: studiju kurss iekļauts VMF otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Veterinārmedicīna”, 7. semestrī. Laboratorijas darbi notiek laboratorijas darbu grupās.

Kursa anotācija

Laboratoriskās diagnostikas studiju kursa sadaļa papildina informāciju visu klīnisko priekšmetu pamatjautājumos, t.i., dod metodi, kā precizēt diagnozi un veikt diferenciāldiagnostiku iekšķīgo nelipīgo, lipīgo, ginekoloģisko u.c. slimību gadījumos.

Rezultāti

Zināšanas par: bioloģisko substrātu (asiņu, urīna, fekāliju, krēpu, punktātu) izmeklēšanā iegūto datu interpretāciju. Prasmes: metodiski pareizi iegūt bioloģisko substrātu paraugus un sagatavot tos nosūtīšanai uz laboratoriju. Kompetence: spēja atrast, saskatīt atsevišķus slimību simptomus un sakarības starp tiem; spēja adekvāti novērtēt izmeklēšanā iegūtos rezultātus un izvēlēties atbilstošas papildus diagnostikas metodes diagnozes precizēšanai; atrasto simptomu analīzes rezultātā spēja uzstādīt pirmatnējo klīnisko diagnozi; novērtēt kopējo dzīvnieka veselības stāvokli vadoties no klīniskajā un papildus (arī laboratoriskajā) izmeklēšanā iegūtajiem rezultātiem.

Kursa plāns

1 Biosubstrātu (asiņu, urīna u.c.) noņemšanas, konservēšanas un uzglabāšanas metodes.
2 Minerālvielu maiņas traucējumu diagnostika. Endokrīno slimību diagnostika.
3 Kolokvijs.
4 Aknu slimību diagnostika. Aizkuņģa dziedzera slimību diagnostika.
5 Gastrointestinālo slimību diagnostika.
6 Kolokvijs.
7 Akūtās un hroniskās nieru mazspējas diagnostika.
8 Urīnanalīzes nozīme slimību diagnostikā. Dobumu efūziju izmeklēšana.
9 Kolokvijs.
10 Anēmiju klasifikācija un diagnostika.
11 Leikocitārās formulas izmaiņu klīniskais novērtējums.
12 Kolokvijs. Ieskaite ar atzīmi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi, kuras pamatā ir sekmīgi nokārtoti visi (četri) kolokviji, kas novērtēti ar atzīmi. Klīniskā gadījuma patstāvīga analīze. Patstāvīgā darba nedēļas slodze 2,5 h.

Mācību pamatliteratūra

1. Willard M.D., Tvedten H., Turnvald G.H. Small Animal Clinical Diagnosis by Laboratory Methods. W. B. Saunders Company, 1994. 377 p.
2. Latimer K.S., Mahaffey E.A., Prasse K.W. Veterinary Laboratory Medicine. Clinical pathology. 4th Edition. USA: Blackwell, 2003. 450 p.
3. Dhanotiya R.S. Textbook of veterinary Biochemistry. 2-nd ed. New Delhi: Jaypee Brothers, 2004. 455 p.
4. Liepa L. Asiņu bioķīmisko rādītāju klīniskā interpretācija govīm. Jelgava: LLU, 2000. 44 lpp.

Papildliteratūra

1. Meyer D., Harvey J.W. Veterinary Laboratory Medicine: Interpretation and Diagnosis. 3rd ed. 2004. 532 p.
2. Jain N.C. Essentials of Veterinary Hematology. Lea & Febiger. 1993. 417 p.
3. Taylor F.G.R., Hyller M.H. Diagnostic Techniques in Equine Medicine. London: W.B.Saunders Company, 1997. 348 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal "Compendium on Continuing Education for the Practicing Veterinarian", USA, 2003. ISSN 0193-1903.
2. Australian Veterinary Journal" Australia, 2010. ISSN 0005-0423.
3. "Journal of Veterinary Medicine", USA, 2004. ISSN 8750-7943.