Kursa kods Vete4018

Kredītpunkti 2

Klīniskā un laboratoriskā diagnostika II

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
VeterinārmedicīnaIekšķīgās slimības40162419/10/2011Klīniskais institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Laima Liepa

Veterinārmedicīnas doktors

author prof.

Ilmārs Dūrītis

Veterinārmedicīnas doktors

Piezīmes

Obl.: studiju kurss iekļauts VMF otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Veterinārmedicīna”.

Kursa anotācija

Klīniskā diagnostikas studiju procesā studenti apgūst dzīvnieku izmeklēšanas metodes (pamata,papildus u.c.) un to praktisko pielietojumu pēc izmeklēšanas shēmas, iegūst zināšanas par simptomiem (semiotika), biosubstrātu laboratorisko izmeklēšanu, un mācās interpretēt klīnisko analīžu rezultātus. Vadoties no izmeklēšanā iegūtajiem rezultātiem diferenciāldiagnostikas ceļā mācās uzstādīt diagnozi. Laboratoriskās diagnostikas studiju kursa sadaļa papildina informāciju visu klīnisko kursu pamatjautājumos, dod metodi, kā precizēt diagnozi un veikt diferenciāldiagnostiku iekšķīgo slimību gadījumos.

Rezultāti

• Zināšanas par: simptomu klīnisko izpausmi un ģenēzi orgānu sistēmu patoloģiju (saslimšanu) gadījumos; dzīvnieku fiksācijas un klīniskās izmeklēšanas metodēm un to pielietojumu.
• Prasmes: metodiski pareizi iegūt anamnēzi, izmeklēt dzīvnieku (govju, zirgu, cūku, aitu, kazu, suņu, kaķu) orgānus un to sistēmas izmantojot galvenās fizikālās izmeklēšanas metodes (inspekciju; auskultāciju; perkusiju; palpāciju); veikt attiecīgo orgānu vai orgānu sistēmu izmeklēšanā nepieciešamās diagnostiskās manipulācijas (kateterizāciju, zondēšanu).
• Kompetence: spēja atrast, saskatīt atsevišķus slimību simptomus un sakarības starp tiem; spēja adekvāti novērtēt izmeklēšanā iegūtos rezultātus un izvēlēties atbilstošas papildus diagnostikas metodes. Spēja uzstādīt pirmatnējo klīnisko diagnozi un novērtēt kopējo dzīvnieka veselības stāvokli.

Kursa plāns

1 Gremošanas sistēmas izmeklēšana: ēstgriba, slāpes, košļāšana, rīšana, atraugāšanās, atgremošana.
2 Mute. Rīkle. Barības vads. Vemšana.
3 Barības vada zondēšana.
4 Vēders. Spureklis. Aceknis. Grāmatnieks. Glumenieks.
5 Kuņģis. Zarnas. Izkārnīšanās. Izkārnījumi.
6 Aknas. Liesa.
7 Rektālā izmeklēšana.
8 Kolokvijs: gremošanas sistēmas izmeklēšana.
9 Urīnorgānu izmeklēšana.
10 Urīna izmeklēšana.
11 Urīna izmeklēšana.
12 Kolokvijs: urīnorgānu un urīna izmeklēšana.
13 Asiņu parauga noņemšana.
14 Asiņu laboratoriskā izmeklēšana.
15 Kolokvijs: asiņu laboratoriskā izmeklēšana.
16 Nervu sistēmas izmeklēšana (pamatelementi).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt atbildētiem visiem (trīs) kolokvijiem, sekmīgi jānokārto eksāmens.

Mācību pamatliteratūra

1. Jemeļjanovs Ļ., Manevičs Z., Dūrītis I. Dzīvnieku iekšķīgo slimību klīniskā diagnostika. Rīga : Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Klīniskais institūts, 2007, 242 lpp. ISBN 9984-19-978-9.
2. Jemeļjanovs Ļ., Dūrītis I. Dzīvnieku klīniskā izmeklēšana. Jelgava, 2007
3. Veterinary Clinical Diagnosis. W. R. Kelly. 3rd edition. London, 1984. 440 p.
4. Jemeļjanovs Ļ., Dūrītis I., Beinerts J. Dzīvnieku iekšķīgo slimību laboratoriskā diagnostika. Jelgava: SIA "Dr. Beinerts", 2010, 95 lpp. ISBN 978-9984-39-914-0.

Papildliteratūra

1. Kahn M.C., Line S. The Merck Veterinary Manual. 2010.
2. Lorenz M.D., Cornelius L.M. Small Animal Medical Diagnosis. Lippicott Williams & Wilkins. 2-nd ed. 1993. 651 p.
3. Radostits O.M., Mayhew I.G., Houston D.M. Veterinary Clinical Examination and Diagnosis. 2010.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal "Compendium on Continuing Education for the Practicing Veterinarian", USA, 2003. ISSN 0193-1903)
2. Australian Veterinary Journal" Australia, 2010. ISSN 0005-0423.
3. "Journal of Veterinary Medicine", USA, 2004. ISSN 8750-7943.