Kursa kods Vete4007

Kredītpunkti 1

Klīniskā farmakoterapija

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
VeterinārmedicīnaIekšķīgās slimības20101008/04/2015Klīniskais institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Līga Kovaļčuka

Veterinārmedicīnas doktors

Priekšzināšanas

Ķīmi1028, Neorganiskā ķīmija

Ķīmi3016, Organiskā ķīmija

Vete2013, Mājdzīvnieku anatomija I

Vete2014, Mājdzīvnieku anatomija II

Vete2015, Mājdzīvnieku anatomija III

Vete4102, Farmakoloģija

Vete6022, Fizioloģija I

Vete6023, Fizioloģija II

Piezīmes

Obligātais studiju kurss otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā "Veterinārmedicīna".

Kursa anotācija

Klīniskā farmakoterapija - viens no speciālajiem studiju kursiem veterinārārsta sagatavošanas procesā. Studiju uzdevumi ir sekojoši: pareiza zāļu izvēles taktika dzīvnieku slimību ārstēšanā un profilaksē; zāļu kombināciju farmakoloģiskie un toksikoloģiskie aspekti; zāļu blakusreakcijas un to izziņošanas kārtība; veterināro zāļu reģistrs.

Rezultāti

• zināšanas - zāļu izvēles pamatprincipos dažādu slimību ārstēšanā, zāļu kombināciju farmakoloģijā, zināšanas par zāļu blaknēm un zāļu toksikoloģiju;
• prasmes - izvēlēties piemērotākos zāļu līdzekļus dzīvnieka ārstēšanā, izvērtēt zāļu blakusreakciju iestāšanās iespējamību un prasmes to novēršanai, izvērtēt zāļu mijiedarbību to kombinētas lietošanas gadījumā;
• kompetence - pielietot iegūtās zināšanas savā praktiskajā darbā veterinārajās klīnikās, saimniecībās.

Kursa plāns

1. Ievads. Klīniskās farmakoterapijas pamati.
2. Antiseptiskie līdzekļi; pretprotozoju līdzekļi; pretsēnīšu līdzekļi; antibakteriālie līdzekļi, to racionālas kombinēšanas nosacījumi.
3. Glikokortikosteroīdi un nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi, indikācijas, blaknes.
4. Zāļu izvēles nosacījumi acu, ausu un ādas slimību ārstēšanā.
5. Zāļu izvēles nosacījumi aknu un urīnizvadceļu slimību ārstēšanā.
6. Zāļu izvēles vadlīnijas grūsnu, laktējošu dzīvnieku, jaunu un vecu dzīvnieku ārstēšanā.
7. Pretinvāziju, pretparazitāru līdzekļu farmakoloģija, to lietošana un racionāla kombinēšana.
8. Gremošanas orgānus ietekmējošie līdzekļi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kolokvijs, kas nosaka gala vērtējumu. Ieskaite ar atzīmi.

Mācību pamatliteratūra

1. Indulis Purviņš, Santa Purviņa. Praktiskā Farmakoloģija. Praktiskā farmakoloģija. 4. izdevums. ZIC, 2011, 896 lpp. (ISBN: 9978-9984-854-20-5)
2. Veterinary Drug Handbook. Donald C. Plumb. Pharma Vet. Publishing, USA 1991. 688 p.

Papildliteratūra

1. Walter H. Hsu. Handbook of Veterinary Pharmacology. Wiley-Blackwell, USA 2008. 550 p.
2. Boothe D.M. Clinical Pharmacology&Therapeutics. Elsevier, USA 2001. 1335 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics. Wiley. ISSN: 1365-2885
2. PubMed datu bāze. Pieejams: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/