Kursa kods Vete3036

Kredītpunkti 3

Parazitoloģija un invāzijas slimības I

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
VeterinārmedicīnaParazitoloģija60322817/02/2016Pārtikas un vides higiēnas institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Dace Keidāne

Veterinārmedicīnas doktors

author vieslekt.

Anna Krūklīte

Veterinārmedicīnas maģistrs

Piezīmes

Obligātais studiju kurss otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Veterinārmedicīna".

Kursa anotācija

Parazitoloģija, invāzijas slimības ir studiju kurss, kurā topošie veterinārārsti iepazīstas ar dzīvnieku parazītu vietu zooloģiskajā sistēmā, to morfoloģiju, bioloģiju, dzīves veidu, attiecībām ar saimnieka organismu un apkārtējo vidi, kā arī ar to izraisītām dzīvnieku invāzijas slimībām. Tiek skaidrota šo slimību izcelšanās un izplatības likumsakarības, patoģenēze, klīniskā izpausme un patoloģiski anatomiskās izmaiņas, diagnostika, ārstēšana un profilakse.

Rezultāti

• Zināšanas par cilvēku, dzīvniekuun parazītusavstarpējām attiecībāmekosistēmā;
• Prasme - rast izskaidrojumu parazitofaunas izvērtēšanā;
analizēt un diskutēt par invāziju slimību izplatību, parazitožu ierosinātāju diagnostikas metodēm;
pastāvīgi diagnosticēt slimību ierosinātājus, noteikt ārstēšanu un profilaksi;
• Kompetence - prast analizēt un izskaidrot parazitāro vienšūņu, tārpu un posmkāju kaitīgo ietekmi saimnieku mugurkaulnieku – govju, aitu, kazu, zirgu, cūku, suņu, kaķu, meža un citos dzīvniekos.

Kursa plāns

1 Parazitoloģijas uzdevumi, vēsture.
2 Zooloģiskā sistemātika.
3 Invāzijas slimību epizootoloģija, diagnostika, profilakse.
4 Dzīvnieku ektoparazīti - insekti, to ierosinātas slimības.
5 Dzīvnieku ektoparazīti - ērces.
6 Akarīdveidīgās ērces, to ierosinātas slimības.
7 Vienšūņu zooloģiskā sistemātika, morfoloģija, bioloģija.
8 Klase Sarcodina.
9 Klase Mastigophora:Trihomonoze, Tripanosomoze, Histomonoze, Leišmanioze.
10 Klase Coccidia: Eimerioze, Izosporoze.
11 Klase Coccidia: Kriptosporidioze, Toksoplazmoze.
12 Klase Coccidia: Sarkocistoze, Neosporoze.
13 Zoonozes.
14 Klase Piroplasmidia: Babezioze.
15 Klase Haemosporidia.
16 Klase Ciliospora un Mikrospora.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt nokārtotiem visiem kontroldarbiem un aizstāvētam patstāvīgajam darbam. Ieskaite.

Mācību pamatliteratūra

1. Keidāns P., Krūklīte A. Mājdzīvnieku parazitāro slimību diagnostika. Jelgava: LLU izdevniecība, 2008. 136 lpp.
2. Taylor M.A., Coop R.L., Wall R.L. Veterinary parasitology. Blackwell publishing, 2007. 874 p.
3. Zajac A.M., Conboy G.A. Veterinary clinical parasitology. 8th edition. Wiley-Blackwell, 2012. 368 p.

Papildliteratūra

1. Barr S.C., Bowman D.D. Canine and Feline infectious diseases and parasitology. 2nd edition. Wiley-Blackwell, 2012. 634 p.
2. Donald C. Plumb Veterinary Drug Handbook. 6th edition. Blackwell Publishing Professional, 2008. 1485 p.
3. The Merck Veterinary Manual. 10th ed. Merck, 2010. 2945 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Veterinary Parasitology, ISSN 0304-4017
2. The Veterinary Journal, ISSN 1090-0233
3. Acta Agriculture Scandinavica, ISSN 1651-1913