Kursa kods Vete3020

Kredītpunkti 4

Speciālā patoloģija un tiesu veterinārmedicīna I

Zinātnes nozareKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Veterinārmedicīna80324806/04/2016Preklīniskais institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Dace Bērziņa

Veterinārmedicīnas doktors

Priekšzināšanas

Vete2013, Mājdzīvnieku anatomija I

Vete2014, Mājdzīvnieku anatomija II

Vete2015, Mājdzīvnieku anatomija III

Vete4034, Citoloģija, histoloģija, embrioloģija II

Vete4035, Citoloģija, histoloģija, embrioloģija I

Vete4036, Vispārīgā patoloģija I

Vete4037, Vispārīgā patoloģija II

Vete6022, Fizioloģija I

Vete6023, Fizioloģija II

Piezīmes

Obligātais studiju kurss VMF studiju programmā "Veterinārmedicīna".

Kursa anotācija

Speciālās patoloģijas kurss apskata dzīvnieku orgānu sistēmu patoloģisko fizioloģiju un morfoloģiju makroskopiskā un mikroskopiskā līmenī. Kursa pirmajā un otrajā daļā apgūst kardiovaskulārās, elpošanas, gremošanas, urīnizvadorgānu, endokrīnās, limfātiskās sistēmas, CNS, skeleta – muskuļu sistēmas, dzimumorgānu sistēmas un ādas patoloģiju morfoloģiju un fizioloģiju, to cēloņus, attīstības mehānismus, makro- un mikromorfoloģiju, patoloģisko diagnožu formulēšanas principus

Rezultāti

• Zināšanas: raksturot kardiovaskulārās, elpošanas, gremošanas, urīnizvadorgānu, endokrīnās, limfātiskās sistēmas, CNS, skeleta – muskuļu sistēmas, dzimumorgānu sistēmas un ādas patoloģiju cēloņus, attīstības mehānismus, to patoloģiski morfoloģisko ainu un pazīt orgānu patofizioloģiskos procesus.
• Prasmes: pazīt un aprakstīt audu pārmaiņas sekciju preparātos un makroskopiskajos attēlos, atpazīt patoloģiskos procesus makroskopiskajos un histoloģiskos preparātos, formulēt morfoloģisko diagnozi pēc pārmaiņu veida; aprakstīt orgānu patofizioloģiskos procesus.
• Kompetence: saskaņā ar gūtajām zināšanām un prasmēm patstāvīgi un grupās analizēt konkrētus patoloģiskos gadījumus, lietojot piemērotu terminoloģiju, izskaidrojot pārmaiņu rašanās patoģenēzi, iespējamos cēloņus un prognozi.

Kursa plāns

1 Kardiovaskulārās sistēmas patofizioloģija
2 Sirds anomālijas un lieluma izmaiņas
3 Sirds muskuļa un endokarda patoloģija
4 Sirds somiņas un asinsvadu patoloģija
5 Elpošanas sistēmas patofizioloģija
6 Augšējo elpceļu patoloģija
7 Plaušu patoloģija. Pneimonijas. Krūšu dobuma patoloģija
8 Gremošanas kanāla patofizioloģija
9 Mutes dobuma, barības vada, kuņģa patoloģija
10 Zarnu patoloģija. Vēdera dobuma patoloģija
11 Gremošanas dziedzeru patofizioloģija
12 Aknu patoloģija
13 Aizkuņģa dziedzera un siekalu dziedzeru patoloģija
14 Urīnizvadorgānu sistēmas patofizioloģija
15 Nieru patoloģija
16 Urīnizvadceļu patoloģija

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi nokārtoti pieci kontroldarbi un viens referāts. Ieskaite.

Mācību pamatliteratūra

1. McGavin M., Zachary J. Pathologic Basis of Veterinary Disease. 4th ed. Mosby: Elsevier Health Sciences, 2007. 1488 p.
2. Jubb, Kennedy and Palmer's Pathology of Domestic Animals. 5th ed. Vol. 2.,3. Saunders (W.B.) Co Ltd., 2007. Vol.2. 772 p.; Vol.3. 740 p.
3. Dunlop R.H., Malbert RC.H Veterinary pathophysiology. Blackwell publishing, 2004. 530 p.
4. Parčinskis O. Lauksaimniecības dzīvnieku slimību morfoloģiskās diagnostikas pamati. Rīga: Zvaigzne, 1988. 164 lpp.

Papildliteratūra

1. Robbins & Cotran Pathologic Basis of Disease. 7th ed. Elsevier Saunders, 2004.1552 p.
2. Rooney J., Robertson J. Equine pathology. Iowa: Iowa State University Press Ames, 1996. 482 p.
3. Schmidt R.E., Reavill D.R., Phalen D.N. Pathology of pet and aviary birds. Blackwell publishing, 2003. 234 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Veterinary Pathology, ISSN: 0300-9858
2. Journal of Comparative Pathology, ISSN 0021-9975
3. The Veterinary Journal, ISSN 1090-0233