Kursa kods Vete3013

Kredītpunkti 2

Parazitoloģija un invāzijas slimības I

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
VeterinārmedicīnaParazitoloģija40162421/12/2011Pārtikas un vides higiēnas institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Dace Keidāne

Veterinārmedicīnas doktors

author vieslekt.

Anna Krūklīte

Veterinārmedicīnas maģistrs

Piezīmes

Obligātais studiju kurss VMF 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Veterinārmedicīna” .

Kursa anotācija

Parazitoloģija, invāzijas slimības ir studiju kurss, kurā topošie veterinārārsti iepazīstas ar dzīvnieku parazītu vietu zooloģiskajā sistēmā, to morfoloģiju, bioloģiju, dzīves veidu, attiecībām ar saimnieka organismu un apkārtējo vidi, kā arī ar to izraisītām dzīvnieku invāzijas slimībām. Tiek skaidrota šo slimību izcelšanās un izplatības likumsakarības, patoģenēze, klīniskā izpausme un patoloģiski anatomiskās izmaiņas, diagnostika, ārstēšana un profilakse.

Rezultāti

• Zināšanas par cilvēku, dzīvnieku un parazītu savstarpējām attiecībām ekosistēmā.
• Prasme - rast izskaidrojumu parazitofaunas izvērtēšanā; analizēt un diskutēt par invāziju slimību izplatību, parazitožu ierosinātāju diagnostikas metodēm; pastāvīgi diagnosticēt slimību ierosinātājus, noteikt ārstēšanu un profilaksi.
• Kompetence - prast analizēt un izskaidrot parazitāro vienšūņu, tārpu un posmkāju kaitīgo ietekmi saimnieku mugurkaulinieku – govju, aitu, kazu, zirgu, cūku, suņu, kaķu, meža un citos dzīvniekos.

Kursa plāns

1 Parazitoloģijas uzdevumi, attīstības vēsture. L.d. Iepazīšanās ar darbu laboratorijā. Parazītisma bioloģiskie pamati.
2 Parazītu iedalījums. Sistēma: parazīts - saimnieks - vide. L.d. Helmintokoproloģiskās natīvās uztriepes un flotācijas
3 Parazitožu vispārējais rakturojums. L.d. - Helmintokoproloģiskās metodes. Helmintu morfoloģija, bioloģija.
4 Trematodozes, larvālās un imaginālās cestodozes. L.d. - Kvantitatīvās koproloģiskās izmeklēšanas metodes.
5 Nematodozes. Akantocefalozes L.d. - Dzīvnieka krēpu, asins, urīna u.c. substrātu izmeklēšana, helmintoloģiskā sekcija.
6 Arahnoentomoloģija, arahnoentomozes. L.d. - Ganību, ūdens u.c. ārvides objektu parazitoloģiskā izmeklēšana.
7 Invāzijas slimību epidemioloģija. L.d. - Starpsaimnieku parazitoloģiskā izmeklēšana.
8 Invāzijas slimību prognozēšana, ārstēšana un kontrole. L.d. - Dzīvnieku muskuļu izmeklēšanas metodes.
9 Protozooloģija, protozoozes. L.d. - Protozoožu diagnostika.
10 Govju protozoozes. L.d. – Govju protozoožu ierosinātāju morfoloģija un diagnostika.
11 Aitu un kazu protozoozes. L.d. – Aitu un kazu protozoožu ierosinātāju morfoloģija un diagnostika.
12 Zirgu protozoozes. L.d. – Zirgu protozoožu ierosinātāju morfoloģija un diagnostika.
13 Cūku protozoozes. L.d. – Cūku protozoožu ierosinātāju morfoloģija un diagnostika.
14 Suņu un kaķu protozoozes. L.d. – Suņu un kaķu protozoožu ierosinātāju morfoloģija un diagnostika.
15 Trušu protozoozes. L.d. – Trušu kokcidiozes, toksoplazmozes, sarkocistozes, encefalitozoonozes ierosinātāju diagnostika.
16 Mājputnu protozoozes. L.d. – Putnu protozoožu ierosinātāju morfoloģija un diagnostika.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Zināšanu kontrole laboratorijas darbos, kolokviji (6 - 8), ieskaite.

Mācību pamatliteratūra

1. Keidāns P., Krūklīte A. Mājdzīvnieku parazitāro slimību diagnostika. Jelgava: LLU izdevniecība, 2008. 136 lpp.
2. Mazjānis I., Tirāns E. Infekcijas slimības. Rokasgrāmata. Autorkolektīvs, 2006. 1008 lpp.
3. Taylor M.A., Coop R.L., Wall R.L. Veterinary parasitology. Blackwell publishing, 2007. 874 p.
4. The Merck veterinary manual. Ninth edition. Printed by National Publishing, Inc. 2005. 2712 p.

Papildliteratūra

1. Donald C. Plumb Veterinary Drug Handbook. Sixth edition. Blackwell Publishing Professional. 2008. 1485 p.
2. Hendrix C.M. Diagnostic Parasitology for Veterinary Technicians, 3rd Edition. St. Louis, Missouri : Mosby/Elsevier,2006. 285 p.
3. The Merck Veterinary Manual. 10th ed. Merck. 2010. 2945p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Veterinārais žurnāls, Latvijas veterinārārstu biedrības informatīvais biļetens, ISSN 1407-0065.