Code du cours Vete2021

Crédits 1

La quantité totale d'heures en classe40

Nombre de conferences8

Nombre de travaux pratiques et des séminaires8

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant24

Date de l'approbation du cours20.04.2011

Auteur du cours

author

Vairis Lasmanis

Manuels

1. Civil Protection and Disaster Management Law: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 05.05.2016. Stājas spēkā 01.10.2016. [skatīts 20.01.2019.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/en/id/282333-civil-protection-and-disaster-management-law 2. Kusiņš J., Kļava G. Civilā aizsardzība: mācību līdzeklis. Mārupe: Drukātava, 2011. 337 lpp. 3. Kusins J. Dangerous Natural Phenomena: Means of Training in Civil Protection. Rīga, 2014. 103 p. 4. Kusiņš J. Ķīmiskie riski. Mārupe: Drukātava, 2011. 102 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Jemeļjanovs A., Laškovs A. Iedzīvotāju un apkārtējās vides drošības nodrošināšana tehnogēna rakstura un dabas parādību izraisītajās ekstremālajās situācijās. Rīga: RTU, 1997. 103 lpp. 2. Briedis I. Kā rīkoties ārkārtas situācijās. Rīga: Jumava, 2009. 144 lpp. 3. Watts C. Eyewitness Guides Rescue. London, 2001. 64 p.

Périodiques et d`autres ressources d`information

Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041.