Kurs-Code Vete2021

Kreditpunkte 1

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)40

Vorlesungen (Stundenzahl)8

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge8

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)24

Bestätigt am (Datum)20.04.2011

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Vairis Lasmanis

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Civil Protection and Disaster Management Law: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 05.05.2016. Stājas spēkā 01.10.2016. [skatīts 20.01.2019.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/en/id/282333-civil-protection-and-disaster-management-law 2. Kusiņš J., Kļava G. Civilā aizsardzība: mācību līdzeklis. Mārupe: Drukātava, 2011. 337 lpp. 3. Kusins J. Dangerous Natural Phenomena: Means of Training in Civil Protection. Rīga, 2014. 103 p. 4. Kusiņš J. Ķīmiskie riski. Mārupe: Drukātava, 2011. 102 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Jemeļjanovs A., Laškovs A. Iedzīvotāju un apkārtējās vides drošības nodrošināšana tehnogēna rakstura un dabas parādību izraisītajās ekstremālajās situācijās. Rīga: RTU, 1997. 103 lpp. 2. Briedis I. Kā rīkoties ārkārtas situācijās. Rīga: Jumava, 2009. 144 lpp. 3. Watts C. Eyewitness Guides Rescue. London, 2001. 64 p.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041.