Код курса Vete2021

Кредитные пункты 1

Общее количество часов40

Kоличество часов лекций8

Kоличество часов семинаров и практических занятий8

Количество часов самостоятельной работы студента24

Дата утвеждения курса20.04.2011

Разработчик курса

author

Vairis Lasmanis

Учебная литературa

1. Civil Protection and Disaster Management Law: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 05.05.2016. Stājas spēkā 01.10.2016. [skatīts 20.01.2019.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/en/id/282333-civil-protection-and-disaster-management-law 2. Kusiņš J., Kļava G. Civilā aizsardzība: mācību līdzeklis. Mārupe: Drukātava, 2011. 337 lpp. 3. Kusins J. Dangerous Natural Phenomena: Means of Training in Civil Protection. Rīga, 2014. 103 p. 4. Kusiņš J. Ķīmiskie riski. Mārupe: Drukātava, 2011. 102 lpp.

Дополнительная литература

1. Jemeļjanovs A., Laškovs A. Iedzīvotāju un apkārtējās vides drošības nodrošināšana tehnogēna rakstura un dabas parādību izraisītajās ekstremālajās situācijās. Rīga: RTU, 1997. 103 lpp. 2. Briedis I. Kā rīkoties ārkārtas situācijās. Rīga: Jumava, 2009. 144 lpp. 3. Watts C. Eyewitness Guides Rescue. London, 2001. 64 p.

Периодика и другие источники информации

Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041.