Kursa kods Vete2004

Kredītpunkti 1

Mājdzīvnieku topogrāfiskā anatomija

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
VeterinārmedicīnaMorfoloģija161616/04/2011Preklīniskais institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Arnis Mugurēvičs

Veterinārmedicīnas doktors

Piezīmes

Studiju kurss ir obligāta sastāvdaļa otrā līmeņa augstākās izglītības profesionālajā studiju programmā "Veterinārmedicīna". Kursu studē Veterinārmedicīnas fakultātes studenti.

Kursa anotācija

Topogrāfiskā anatomija ir zinātne par dzīvnieka audu un orgānu novietojumu atbilstoši nosacītiem topogrāfiskiem ķermeņa apvidiem. Studentiem jāapgūst dzīvnieka ķermeņa apvidu nosaukumu, jāprot tos identificēt, kā arī noteikt kaulu, saistaudu, muskuļu, asinsvadu, nervu un iekšējo orgānu novietojums attiecīgajā apvidū.
Topogrāfiskā anatomija ir cieši saistīta ar ķirurģiju, topogrāfiskās anatomijas zināšanas ir nepieciešamas arī speciālās patoloģijas, klīniskās diagnostikas, dzemdniecības, pārtikas kontroles un inspekcijas, kā arī citu veterinārmedicīnas studiju kursu apguvei.

Rezultāti

Zināšanas par dažādu sugu mājdzīvnieku ķermeņa apvidiem, muskuļu, asinsvadu, nervu un iekšējo orgānu novietojumu.
Prasmes - praktiski noteikt konkrētu muskuļu, asinsvadu, nervu un iekšējo orgānu lokalizāciju mājdzīvnieku ķermeņos.
Kompetence - spēj izvērtēt orgānu topogrāfijas atbilstību, analizēt iespējamās novirzes un traucējumus, precīzi norādīt un aprakstīt ārstniecisko manipulāciju lokalizācijas vietu.

Kursa plāns

1 Galvas apvidi. Pieauss un apakšžokļa siekalu dziedzeri un to izvadi.
2 Žokļa locītavas topogrāfija.
3 Vairogskrimšļa, gredzenskrimšļa lokalizācija.
4 Vairogdziedzera topogrāfija.
5 Foramen infraorbitalis topogrāfija.
6 N.mandibularis un n.maxillaris lokalizācija.
7 Deguna blakusdobumu lokalizācija.
8 Kakla apvidi.
9 Priekškājas apvidi.
10 Pleca artērijas lokalizācija sunim.
11 V.cephalica, v.cephalica accesoria un pirkstu artēriju lokalizācija.
12 Pakaļkājas apvidi.
13 Suņa un zirga gūžas locītava.
14 V.saphena lokalizācija zirgam, govij, sunim un kaķim.
15 V.femoralis lokalizācija sunim.
16 Vidukļa apvidi. Cirkšņu kanāls, cirkšņu gredzeni.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt nokārtotiem visiem kolokvijiem par attiecīgiem dzīvnieka ķermeņa apvidiem. Jānokārto četri kolokviji atbilstoši tēmām.

Mācību pamatliteratūra

1. Habel, de Lahunta. Applied veterinary anatomy. Philadelphia, London: W.B.Saunders company, 1986. 330 p.
2. Shively M. Veterinary anatomy: Basic, comparative and clinical. Texas A&M University Press, 1987. 581 p.
3. Gaerret Ph. Guide to ruminant anatomy based on the dissection of the goat. Iowastateuniv.press, 1988. 101 p.
4. Sack W. Essentials of pig anatomy. Ithaca, New York, 1982. 192 p.

Papildliteratūra

1. Bohensky F. Photo manual and dissection guide of the cat. Wayne, New Jersey: Avery publishing gr.inc., 1979. 167 p.
2. Millers. Guide to the dissection of the dog. Evans H., Lahunta de A. Philadelphia, London: W.B.Saunders company, 1980. 318 p.
3. Nomina Anatômica Veterinária. 5th edition, 2005 [tiešsaiste] [skatīts 07.01.2013.]. Pieejams: http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAYnwAK/nomina-anatomica-veterinaria-5th-edition-2005