Kursa kods ValoP243

Kredītpunkti 2

Svešvaloda (vācu) I

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Kopējais stundu skaits kursā80

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Nataļja Ogurcova

Mg. paed.

Kursa anotācija

Kurss paredz profesionālās svešvalodas zināšanu un prasmju apguvi, lai tā kalpotu par līdzekli profesionālās kvalifikācijas pilnveidei un saziņai ar ārzemju studentiem un speciālistiem. Programma paredz pilnveidot studentu prasmes dažādos komunikāciju veidos un līmeņos.

Kursa saturs(kalendārs)

1 LLU. Ievads specialitātē.
2 Tehniskā fakultāte.
3 Automobiļa izgudrojums. Autobūves vēsture un inovācijas.
4 Automobiļu iedalījums. Mašīnas virsbūve un citi elementi.
5 1. kontroldarbs.
6 Motoru iedalījums. jDzesēšanas sistēma. Eļļošanas sistēma.
7 Barošanas sistēma. Benzīna kvalitāte un oktānskaitlis.
8 Aizdedzes sistēma. Akumulatora baterija.
9 Transmisija. Kardānvārpsta. Sajūgs.
10 2. kontroldarbs.
11 Lauksaimniecības galvenās nozares. Lauktehnika.
12 Traktora uzbūve. Zemes apstrāde. Mašīnas un rīki.
13 Sēšanas un stādīšanas mašīnas. Ražas novākšanas tehnika.
14 3. kontroldarbs.
15 Slaukšanas tehnika. Roboti. Fermu iekārtas.
16 Semestra individuālā darba aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi uzrakstīti pārbaudes darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (mājas lasīšana 25 000 rakstu zīmes). Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20% no kopējā auditoriju nodarbību skaita.

Pamatliteratūra

1. Hieber W. Lernziel Deutsch. Max H. Verlag. . Grundstufe 1, 1995. ,224 lpp.
2. Kindersley D. Der Taschenbrockhaus. Autos. F.A. Brockhaus GmbH. Leipzig-Mannheim 1999, 160 lpp.
3. Appold H.u.a. Fachkenntnisse. Landmaschinenmechaniker. Handwerk und Technik Hamburg, 1985, 326 lpp.
4. Vario - Antriebstechnik. AGCO, Marktoberdorf, 1999, 36 lpp.

Papildliteratūra

1. Technik der Bodenbearbeitung. AID, Bonn, 1995, 47 lpp.
2. Landwirtschaftliche Fahrzeuge im Straßenverkehr. AID, 1995. 35 lpp.
3. Truck. Mobiles International. Landsberg. 2003. 240 lpp.
4. WestfaliaSurge - Innovative Systeme für die Milchgewinnung - Dairy Farm System. http://www.westfalia.com/hq/de/s.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Automuseen in Europa. Online 05.2008. http://www.automuseen.com
2. ADAC online. Motorwelt. http://www.adac.de
3. Auto Bild
4. TOP AGRAR

Piezīmes

Kurss iekļauts TF studiju programmas "Lauksaimniecības inženierzinātne" obligātajā daļā.