Kursa kods VadZ5091

Kredītpunkti 5

Ražošana un piegādes ķēdes vadība agro-biznesā

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā200

Lekciju stundu skaits30

Semināru un praktisko darbu stundu skaits30

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts