Kurs-Code VadZ5018

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)18

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge6

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)56

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Jānis Ābele

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Pīrsija R. Laika menedžments. - Rīga: Jumava, 2005. - 2000 lpp.
2. Bišofa A., Bišops K. Pašorganizācija - Rīga, 2002. - 112 lpp.
3. Deinova S. Tavs laiks. - Rīga: Artava - 300 lpp.
4. Кук М. Эффективный тайм-менеджмент. - Москва: Гранд, 2003. - 331 с.

Weiterfuhrende Literatur

1. Bodila J. Desmit lomas par laiku. - Rīga: Atēna, 2003.
2. Selje H. Mana mūža stress. - Rīga: Zinātne, 1983.
3. Tolle E. Tagadnes spēks. - Rīga: Arka, 2003.
4. Берд П. Тайм-менеджмент: планирование и контроль времени. - Москва, 2001.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. laikraksts Dienas Bizness
2. žurnāls Kapitāls