Code du cours VadZ4084

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe120

Nombre de conferences32

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant72

Date de l'approbation du cours24.01.2018

Auteur du cours

author

Aigars Laizāns

Manuels

1.Caune J. Stratēģiskā vadīšana - R.: Lidojošā zivs - 2008. -384 lpp 2.Inovācijas / tulkojums no angļu valodas, [tulkojusi Agnese Orupe]. Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2009 112 lpp. 3.Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 1. grāmata, 3. izd. Rīga: Burtene, 2011. 522 lpp. ISBN 9789984833033

Ouvrages supplémentaires

1.Ābeltiņa, Anna, Inovācija - XXI gadsimta fenomens / Anna Ābeltiņa. Rīga : Biznesa augstskola "Turība", 2008 151 lpp.
2.Forands I. Biznesa vadības tehnoloģijas. 2. papild. izdev. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2009. 308 lpp
3.Karl T. Ulrih, Steven D. Eppinger "Product Design and Development", 5-th ed., Mc Graw Hill, 2008.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1.Latvijas Investīciju un Attīstības aģentūra, www.liaa.gov.lv
2.Kopfinansēšanas saites, piemŗam, https://www.kickstarter.com/