Kurs-Code VadZ4084

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)120

Vorlesungen (Stundenzahl)32

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)72

Bestätigt am (Datum)24.01.2018

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Aigars Laizāns

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1.Caune J. Stratēģiskā vadīšana - R.: Lidojošā zivs - 2008. -384 lpp 2.Inovācijas / tulkojums no angļu valodas, [tulkojusi Agnese Orupe]. Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2009 112 lpp. 3.Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 1. grāmata, 3. izd. Rīga: Burtene, 2011. 522 lpp. ISBN 9789984833033

Weiterfuhrende Literatur

1.Ābeltiņa, Anna, Inovācija - XXI gadsimta fenomens / Anna Ābeltiņa. Rīga : Biznesa augstskola "Turība", 2008 151 lpp.
2.Forands I. Biznesa vadības tehnoloģijas. 2. papild. izdev. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2009. 308 lpp
3.Karl T. Ulrih, Steven D. Eppinger "Product Design and Development", 5-th ed., Mc Graw Hill, 2008.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1.Latvijas Investīciju un Attīstības aģentūra, www.liaa.gov.lv
2.Kopfinansēšanas saites, piemŗam, https://www.kickstarter.com/