Kurs-Code VadZ4084

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)48

Vorlesungen (Stundenzahl)32

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Bestätigt am (Datum)24.01.2018

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Aigars Laizāns

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1.Caune J. Stratēģiskā vadīšana - R.: Lidojošā zivs - 2008. -384 lpp 2.Inovācijas / tulkojums no angļu valodas, [tulkojusi Agnese Orupe]. Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2009 112 lpp. 3.Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 1. grāmata, 3. izd. Rīga: Burtene, 2011. 522 lpp. ISBN 9789984833033

Weiterfuhrende Literatur

1.Ābeltiņa, Anna, Inovācija - XXI gadsimta fenomens / Anna Ābeltiņa. Rīga : Biznesa augstskola "Turība", 2008 151 lpp.
2.Forands I. Biznesa vadības tehnoloģijas. 2. papild. izdev. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2009. 308 lpp
3.Karl T. Ulrih, Steven D. Eppinger "Product Design and Development", 5-th ed., Mc Graw Hill, 2008.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1.Latvijas Investīciju un Attīstības aģentūra, www.liaa.gov.lv
2.Kopfinansēšanas saites, piemŗam, https://www.kickstarter.com/