Code du cours VadZ4067

Crédits 4

La quantité totale d'heures en classe160

Nombre de conferences40

Nombre de travaux pratiques et des séminaires24

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant96

Date de l'approbation du cours19.06.2019

Auteurs du cours

author

Inese Saulāja

author

Andra Zvirbule

Manuels

1. Zvirbule-Bērziņa A. Ražošanas menedžments. Rīga: Turība, 2006. 150 lpp.
2. Rurāne M. Ražošana. Rīga: Turības mācību centrs. 1998. 125 lpp.
3. Zvirbule-Bērziņa A., Mihejeva L., Auziņa A. Plānošanas un ražošanas procesa organizēšanas pamatprincipi. Rīga: Turība. 2004. 143 lpp.
4. Sprancmanis N. Uzņēmējdarbības loģistikas pamati. Rīga: Burtene. 2011. 221 lpp., il.

Ouvrages supplémentaires

1. Vedļa A. Uzņēmējdarbības kurss. Rīga: Petrovskis&Ko. 2000. 456 lpp.
2. Haksever C. Управление и организация в сфере услуг :теория и практика. Санкт-Петербург ; Москва...[ др.] : Питер , 2002. 751 c.
3. Попов В.М., Ляпунов С.И., Касаткин А.А. Бизнес планирование. Москва: КноРус. 2003. 448 с.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Žurnāls „Forbes” Latvijas izdevums. Rīga: SIA SK Media, 2010-. ISNN 1691-6018
2. Žurnāls „Kapitāls” žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 1998-. ISSN 1407-2505
3. Žurnāls „Ražots Latvijā” Latvijā ražo vairāk nekā mēs zinām. Rīga: SIA Kelle Media, 2010-. ISSN 1691-7685