Kurs-Code VadZ4067

Kreditpunkte 4

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)160

Vorlesungen (Stundenzahl)40

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge24

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)96

Bestätigt am (Datum)19.06.2019

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Inese Saulāja

author

Andra Zvirbule

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Zvirbule-Bērziņa A. Ražošanas menedžments. Rīga: Turība, 2006. 150 lpp.
2. Rurāne M. Ražošana. Rīga: Turības mācību centrs. 1998. 125 lpp.
3. Zvirbule-Bērziņa A., Mihejeva L., Auziņa A. Plānošanas un ražošanas procesa organizēšanas pamatprincipi. Rīga: Turība. 2004. 143 lpp.
4. Sprancmanis N. Uzņēmējdarbības loģistikas pamati. Rīga: Burtene. 2011. 221 lpp., il.

Weiterfuhrende Literatur

1. Vedļa A. Uzņēmējdarbības kurss. Rīga: Petrovskis&Ko. 2000. 456 lpp.
2. Haksever C. Управление и организация в сфере услуг :теория и практика. Санкт-Петербург ; Москва...[ др.] : Питер , 2002. 751 c.
3. Попов В.М., Ляпунов С.И., Касаткин А.А. Бизнес планирование. Москва: КноРус. 2003. 448 с.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Žurnāls „Forbes” Latvijas izdevums. Rīga: SIA SK Media, 2010-. ISNN 1691-6018
2. Žurnāls „Kapitāls” žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 1998-. ISSN 1407-2505
3. Žurnāls „Ražots Latvijā” Latvijā ražo vairāk nekā mēs zinām. Rīga: SIA Kelle Media, 2010-. ISSN 1691-7685