Код курса VadZ4067

Кредитные пункты 4

Общее количество часов160

Kоличество часов лекций40

Kоличество часов семинаров и практических занятий24

Количество часов самостоятельной работы студента96

Дата утвеждения курса19.06.2019

Разработчики курса

author

Inese Saulāja

author

Andra Zvirbule

Учебная литературa

1. Zvirbule-Bērziņa A. Ražošanas menedžments. Rīga: Turība, 2006. 150 lpp.
2. Rurāne M. Ražošana. Rīga: Turības mācību centrs. 1998. 125 lpp.
3. Zvirbule-Bērziņa A., Mihejeva L., Auziņa A. Plānošanas un ražošanas procesa organizēšanas pamatprincipi. Rīga: Turība. 2004. 143 lpp.
4. Sprancmanis N. Uzņēmējdarbības loģistikas pamati. Rīga: Burtene. 2011. 221 lpp., il.

Дополнительная литература

1. Vedļa A. Uzņēmējdarbības kurss. Rīga: Petrovskis&Ko. 2000. 456 lpp.
2. Haksever C. Управление и организация в сфере услуг :теория и практика. Санкт-Петербург ; Москва...[ др.] : Питер , 2002. 751 c.
3. Попов В.М., Ляпунов С.И., Касаткин А.А. Бизнес планирование. Москва: КноРус. 2003. 448 с.

Периодика и другие источники информации

1. Žurnāls „Forbes” Latvijas izdevums. Rīga: SIA SK Media, 2010-. ISNN 1691-6018
2. Žurnāls „Kapitāls” žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 1998-. ISSN 1407-2505
3. Žurnāls „Ražots Latvijā” Latvijā ražo vairāk nekā mēs zinām. Rīga: SIA Kelle Media, 2010-. ISSN 1691-7685