Code du cours VadZ4029

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe120

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires32

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant72

Date de l'approbation du cours23.01.2019

Auteur du cours

author

Anita Auziņa

Manuels

1. Alsiņa R., Gertners G. Uzņēmējdarbības plānošanas principi un metodes. Rīga: RTU, 2005. 229 lpp.
2. Barrow C. The business plan workbook. (5th edition) London; Sterling: Kogan Page, 2005. 398 p.
3. Zariņa V., Strēle I. Finanšu plānošana uzņēmumā. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 105 lpp.
4. Zvirbule-Bērziņa A., Mihejeva L., Auziņa A. Plānošanas un ražošanas procesa organizēšanas pamatprincipi. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2004. 143 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Biznesa atveseļošana. Autoru kolektīvs. Sērija: Harvard Business Review on. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 150 lpp.
2. Kalve I. Apseglot pārmaiņu vējus. Stratēģiskā un pārmaiņu vadība. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2005. 295 lpp.
3. No idejas līdz panākumiem. Alternatīvie finansējuma avoti. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 192 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Dienas Bizness : nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena : Dagens Industri; 1992. - ISSN 1407-2041.
2. Forbes Rīga: SK Media. ISSN 1691-6018.
3. Kapitāls : žurnāls lietišķiem cilvēkiem. Rīga : Lietišķās informācijas dienests. Pieejams arī elektroniskā formātā: www.kapitals.lv ISSN 1407-2505.