Kurs-Code VadZ4029

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)120

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge32

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)72

Bestätigt am (Datum)23.01.2019

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Anita Auziņa

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Alsiņa R., Gertners G. Uzņēmējdarbības plānošanas principi un metodes. Rīga: RTU, 2005. 229 lpp.
2. Barrow C. The business plan workbook. (5th edition) London; Sterling: Kogan Page, 2005. 398 p.
3. Zariņa V., Strēle I. Finanšu plānošana uzņēmumā. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 105 lpp.
4. Zvirbule-Bērziņa A., Mihejeva L., Auziņa A. Plānošanas un ražošanas procesa organizēšanas pamatprincipi. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2004. 143 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Biznesa atveseļošana. Autoru kolektīvs. Sērija: Harvard Business Review on. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 150 lpp.
2. Kalve I. Apseglot pārmaiņu vējus. Stratēģiskā un pārmaiņu vadība. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2005. 295 lpp.
3. No idejas līdz panākumiem. Alternatīvie finansējuma avoti. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 192 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Dienas Bizness : nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena : Dagens Industri; 1992. - ISSN 1407-2041.
2. Forbes Rīga: SK Media. ISSN 1691-6018.
3. Kapitāls : žurnāls lietišķiem cilvēkiem. Rīga : Lietišķās informācijas dienests. Pieejams arī elektroniskā formātā: www.kapitals.lv ISSN 1407-2505.