Код курса VadZ4029

Кредитные пункты 3

Общее количество часов120

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий32

Количество часов самостоятельной работы студента72

Дата утвеждения курса23.01.2019

Разработчик курса

author

Anita Auziņa

Учебная литературa

1. Alsiņa R., Gertners G. Uzņēmējdarbības plānošanas principi un metodes. Rīga: RTU, 2005. 229 lpp.
2. Barrow C. The business plan workbook. (5th edition) London; Sterling: Kogan Page, 2005. 398 p.
3. Zariņa V., Strēle I. Finanšu plānošana uzņēmumā. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 105 lpp.
4. Zvirbule-Bērziņa A., Mihejeva L., Auziņa A. Plānošanas un ražošanas procesa organizēšanas pamatprincipi. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2004. 143 lpp.

Дополнительная литература

1. Biznesa atveseļošana. Autoru kolektīvs. Sērija: Harvard Business Review on. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 150 lpp.
2. Kalve I. Apseglot pārmaiņu vējus. Stratēģiskā un pārmaiņu vadība. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2005. 295 lpp.
3. No idejas līdz panākumiem. Alternatīvie finansējuma avoti. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 192 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Dienas Bizness : nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena : Dagens Industri; 1992. - ISSN 1407-2041.
2. Forbes Rīga: SK Media. ISSN 1691-6018.
3. Kapitāls : žurnāls lietišķiem cilvēkiem. Rīga : Lietišķās informācijas dienests. Pieejams arī elektroniskā formātā: www.kapitals.lv ISSN 1407-2505.