Kurs-Code VadZ3058

Kreditpunkte 4

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)160

Vorlesungen (Stundenzahl)32

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge32

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)96

Bestätigt am (Datum)24.02.2016

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Anita Auziņa

Vorkenntnisse

Ekon1002,

Ekon2016,

VadZ2004,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Abizāre V. Ievads uzņēmējdarbībā: mācību līdzeklis. Rīga: RaKa, 2004. 140 lpp.
2. Muška A. Uzņēmējdarbības pamatkurss. Rīga: KIF Biznesa komplekss, 2005. 120 lpp.
3. Vedļa A. Uzņēmējdarbības kurss: mācību grāmata. Rīga: Petrovskis & Ko, 2000. 456 lpp.
4. Vedļa A. Ceļvedis uzņēmējdarbībā: mācību grāmata. Rīga: Petrovskis & Ko, 2002. 490 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Barovs P. Biznesa plāni: kā tos uzrakstīt un īstenot. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 213 lpp.
2. Forands I. Biznesa vadības tehnoloģijas. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2004. 333 lpp.
3. Živitere M. Komercdarbības (biznesa) plāns. Rīga: KIF "Biznesa komplekss", 2000. 100 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: DagensIndustri, 1992. ISSN 1407-2041
2. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem : krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 1998. ISSN 1407-2505.
3. Latvijas Vēstnesis : Latvijas Republikas oficiālais laikraksts. Rīga : Valsts uzņēmums Latvijas Vēstnesis. ISSN 1407-0391. Pieejams: https://www.vestnesis.lv/ [Skatīts 25.12.2015.]