Code du cours VadZ3043

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe120

Nombre de conferences32

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant72

Date de l'approbation du cours19.12.2018

Auteur du cours

author

Dace Kaufmane

Connaissances de base

VadZ3054,

VadZ3055,

Manuels

1. George E. W., H. Mair, Reid D.G. Rural tourism development: localism and cultural change. Bristol, England: Buffalo, NY, Toronto: Channel View Publications, 2009. 276 p. 2. Rural Tourism and Sustainable Business (Aspects of Tourism). Edited by D. Hall, I. Kirkpatrick, M. Mitchell. Clevedon; Buffalo; Toronto: Channel View Publications, 2005. 370 p. 3. Viesmīlības rokasgrāmata. Rīga: Tūrisma attīstības valsts aģentūra, 2010 [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.tava.gov.lv/lv/viesmilibas-rokasgramata 4. Komerclikums. Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru. Patērētāju tiesību aizsardzības likums. Reklāmas likums. Tūrisma likums. [tiešsaiste]. Pieejami: http://likumi.lv/

Ouvrages supplémentaires

1. Balode I. Tūrisma un viesmīlības uzņēmējdarbība: tālmācības studiju kurss. Biznesa vadības koledža. Rīga: SIA "Biznesa vadības koledža", 2009. 281 lpp. 2. Goeldner Ch., Ritchie J.R.B. Tourism: principles, practices, philosophies. 11th ed. 624 p. 3. Holloway Ch., Robinson C. Marketing for tourism. 3rd ed. 286 p. 4. Forands I. Biznesa vadības tehnoloģijas. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2004. 330 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Asociācija "Lauku ceļotājs". „Lauku ceļotāja" e-avīzes izdevums [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.celotajs.lv/lv/news/topic/view/e-avize 2. Tūrisms Latvijā. Statistikas datu krājumi. Rīga: Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde.[tiešsaiste] Pieejams:www.csb.gov.lv/