Kurs-Code VadZ3043

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)120

Vorlesungen (Stundenzahl)32

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)72

Bestätigt am (Datum)19.12.2018

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Dace Kaufmane

Vorkenntnisse

VadZ3054,

VadZ3055,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. George E. W., H. Mair, Reid D.G. Rural tourism development: localism and cultural change. Bristol, England: Buffalo, NY, Toronto: Channel View Publications, 2009. 276 p. 2. Rural Tourism and Sustainable Business (Aspects of Tourism). Edited by D. Hall, I. Kirkpatrick, M. Mitchell. Clevedon; Buffalo; Toronto: Channel View Publications, 2005. 370 p. 3. Viesmīlības rokasgrāmata. Rīga: Tūrisma attīstības valsts aģentūra, 2010 [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.tava.gov.lv/lv/viesmilibas-rokasgramata 4. Komerclikums. Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru. Patērētāju tiesību aizsardzības likums. Reklāmas likums. Tūrisma likums. [tiešsaiste]. Pieejami: http://likumi.lv/

Weiterfuhrende Literatur

1. Balode I. Tūrisma un viesmīlības uzņēmējdarbība: tālmācības studiju kurss. Biznesa vadības koledža. Rīga: SIA "Biznesa vadības koledža", 2009. 281 lpp. 2. Goeldner Ch., Ritchie J.R.B. Tourism: principles, practices, philosophies. 11th ed. 624 p. 3. Holloway Ch., Robinson C. Marketing for tourism. 3rd ed. 286 p. 4. Forands I. Biznesa vadības tehnoloģijas. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2004. 330 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Asociācija "Lauku ceļotājs". „Lauku ceļotāja" e-avīzes izdevums [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.celotajs.lv/lv/news/topic/view/e-avize 2. Tūrisms Latvijā. Statistikas datu krājumi. Rīga: Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde.[tiešsaiste] Pieejams:www.csb.gov.lv/