Code du cours VadZ3038

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe120

Nombre de conferences24

Nombre de travaux pratiques et des séminaires24

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant72

Date de l'approbation du cours18.09.2019

Auteur du cours

author

Agnese Radžele-Šulce

Manuels

1. Christopher M. Logistics and supply chain management : strategies for reducing cost and improving service. (2nd edition) London: Finacial Times Prentice Hall, 1998.
2. Ghiani G., Laporte G., Musmanno R. Introduction to Logistics Systems Planning and Control. Great Britain: TJ International, 2004. 360 p.
3. Krūmiņš N. Rokasgrāmata loģistikas sistēmu vadīšanai. Rīga: LR Ekonomikas Ministrija, 2004.
4. Sprancmanis N. Uzņēmējdarbības loģistikas pamati. Rīga: Burtene, 2011.

Ouvrages supplémentaires

1. Ikgadējā foruma "Transporta & loģistika " publicētās nozares speciālistu un profesionāļu prezentācijas – http://konferences.db.lv/arhivs.
2. Ikgadējās konferences TransBaltica publicētie materiāli un prezentācijas –http://transbaltic.eu.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Journal Logistics Management. Logistics Management: the information needs of the field of logistics and transportation. Framingham, Massachusetts, USA: EH Publishing, Inc., ISSN-1540-3890. (Pieejams arī: www.logisticsmgmt.com/)
2. Dienas bizness: ziņas, vadošo ekonomistu viedokļi, tehnoloģiju jaunumi, nekustamā īpašuma apskati, jaunumi likumdošanā. Rīga: SIA "Izdevniecība Dienas Bizness", ISSN 1407-2041. Transports un loģistika. Laikraksta Dienas bizness pielikums.
3. Kapitāls: bizness un ekonomikas aktualitātes Latvijā un ārpus tās robežām. Rīga: SIA "Izdevniecība IKK", ISSN 1407-2505. "Kapitāls" tematiskā sadaļa par etiķeti. (Pieejams arī: http://issuu.com/kapitals)