Code du cours VadZ3038

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe48

Nombre de conferences24

Nombre de travaux pratiques et des séminaires24

Date de l'approbation du cours15.02.2012

Auteur du cours

author

Agnese Radžele-Šulce

Manuels

1. Christopher M. Logistics and supply chain management : strategies for reducing cost and improving service. (2nd edition) London: Finacial Times Prentice Hall, 1998.
2. Ghiani G., Laporte G., Musmanno R. Introduction to Logistics Systems Planning and Control. Great Britain: TJ International, 2004. 360 p.
3. Krūmiņš N. Rokasgrāmata loģistikas sistēmu vadīšanai. Rīga: LR Ekonomikas Ministrija, 2004.
4. Sprancmanis N. Uzņēmējdarbības loģistikas pamati. Rīga: Burtene, 2011.

Ouvrages supplémentaires

1. Ikgadējā foruma "Transporta & loģistika " publicētās nozares speciālistu un profesionāļu prezentācijas – http://konferences.db.lv/arhivs.
2. Ikgadējās konferences TransBaltica publicētie materiāli un prezentācijas –http://transbaltic.eu.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Journal Logistics Management. Logistics Management: the information needs of the field of logistics and transportation. Framingham, Massachusetts, USA: EH Publishing, Inc., ISSN-1540-3890. (Pieejams arī: www.logisticsmgmt.com/)
2. Dienas bizness: ziņas, vadošo ekonomistu viedokļi, tehnoloģiju jaunumi, nekustamā īpašuma apskati, jaunumi likumdošanā. Rīga: SIA "Izdevniecība Dienas Bizness", ISSN 1407-2041. Transports un loģistika. Laikraksta Dienas bizness pielikums.
3. Kapitāls: bizness un ekonomikas aktualitātes Latvijā un ārpus tās robežām. Rīga: SIA "Izdevniecība IKK", ISSN 1407-2505. "Kapitāls" tematiskā sadaļa par etiķeti. (Pieejams arī: http://issuu.com/kapitals)