Kurs-Code VadZ1016

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)32

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Bestätigt am (Datum)16.11.2011

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Viola Korpa

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Geiselharts R.R. Hofmane-Burkarta K. Stresa menedžments. Rīga:DeNovo, 2003. 124 lpp.
2. Pīrsija R. Laika menedžments. Rīga: Jumava, 2005. 199 lpp.
3. Kovejs S.R., Merils A.R., Merila R.R. Sāc ar svarīgāko. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 367 lpp.
4. Ešenvalde I. Pārmaiņu vadība. Rīga: Jāņa Rozes Apgāds. 2007. 204 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Eštons R. Dzīves plāns. 700 vienkārši paņēmieni savas dzīves uzlabošanai. Rīga: Zvaigzne ABC, 2010. 207 lpp.
2. Bišofa A., Bišofs K. Sevis menedžments. Rīga: DeNovo, 2002. 125 lpp.
3. Winstanley D. Personal Effectiveness. London: CIPD Publishing, 2005. 237 p.