Kurs-Code TraZ4031

Kreditpunkte 4

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)160

Vorlesungen (Stundenzahl)48

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)96

Bestätigt am (Datum)07.02.2017

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Gints Birzietis

author

Dace Rotgalve-Birziete

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Berjoza D., Kunkule D. Tirgzinība autotransportā. Jelgava: LLU, 2007. 120 lpp.
2. Birzietis G., Kunkule D. Transporta ekonomika. Jelgava: LLU, 2007. 81 lpp.
3. Sprancmanis N. Transporta pakalpojumu ekonomika un organizācija. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2001. 283 lpp.
4. Uzņēmuma autotransports: darba apstākļi un noteikumi, grāmatvedības un dokumentu noformēšanas problēmas. Rīga: SIA "Mamuts", 2007. 1.sēj. 351 lpp., 2.sēj. 336 lpp. Sērija: Grāmatvedības prakse.

Weiterfuhrende Literatur

1. Pravarne O. Autotransports uzņēmumos. 1. grāmata. Rīga: SIA Beno Prese, 2004. 112 lpp.
2. Zaiceva E., Zadorožnaja O. Autotransports uzņēmumā. 2., 3. grāmata. Rīga: SIA Beno Prese, 2004. 96 lpp.
3. Blaits Dž. Mārketings: rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. 284 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Diena. Rīga: Diena. ISSN 1407-1290. Laikraksta "Diena" pielikums" – Saeimā, Ministru Kabinetā".
2. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiālais laikraksts: valsts normatīvie likumdošanas akti. Rīga: Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstnesis". ISSN 1407-0405. Pieejams: http://www.vestnesis.lv/
3. Dienas Bizness.: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041.