Code du cours TraZ2002

Crédits 2.50

La quantité totale d'heures en classe100

Nombre de conferences32

Nombre de travaux pratiques et des séminaires8

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant60

Date de l'approbation du cours22.11.2011

Auteur du cours

author

Juris Bolšteins

Manuels

1. Pints A. Drošas braukšanas noslēpumi. – Rīga: Avots, 1999. 270 lpp.
2. Bolšteins J. Kustības drošības pamati // Lekcija. - Jelgava: LLU, 2011. 25 lpp.
3. Likumi - Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) [tiešsaiste]. [skatīts 05.12.2011.] Pieejams: http://www.csdd.lv/lat/noderiga_informacija/normativie_dokumenti/likumi/