Code du cours TraZ2002

Crédits 2.50

La quantité totale d'heures en classe40

Nombre de conferences32

Nombre de travaux pratiques et des séminaires8

Date de l'approbation du cours22.11.2011

Auteur du cours

author

Juris Bolšteins

Manuels

1. Pints A. Drošas braukšanas noslēpumi. – Rīga: Avots, 1999. 270 lpp.
2. Bolšteins J. Kustības drošības pamati // Lekcija. - Jelgava: LLU, 2011. 25 lpp.
3. Likumi - Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) [tiešsaiste]. [skatīts 05.12.2011.] Pieejams: http://www.csdd.lv/lat/noderiga_informacija/normativie_dokumenti/likumi/