Kurs-Code TraZ2002

Kreditpunkte 2.50

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)100

Vorlesungen (Stundenzahl)32

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge8

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)60

Bestätigt am (Datum)22.11.2011

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Juris Bolšteins

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Pints A. Drošas braukšanas noslēpumi. – Rīga: Avots, 1999. 270 lpp.
2. Bolšteins J. Kustības drošības pamati // Lekcija. - Jelgava: LLU, 2011. 25 lpp.
3. Likumi - Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) [tiešsaiste]. [skatīts 05.12.2011.] Pieejams: http://www.csdd.lv/lat/noderiga_informacija/normativie_dokumenti/likumi/