Kurs-Code TraZ2002

Kreditpunkte 2.50

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)40

Vorlesungen (Stundenzahl)32

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge8

Bestätigt am (Datum)22.11.2011

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Juris Bolšteins

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Pints A. Drošas braukšanas noslēpumi. – Rīga: Avots, 1999. 270 lpp.
2. Bolšteins J. Kustības drošības pamati // Lekcija. - Jelgava: LLU, 2011. 25 lpp.
3. Likumi - Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) [tiešsaiste]. [skatīts 05.12.2011.] Pieejams: http://www.csdd.lv/lat/noderiga_informacija/normativie_dokumenti/likumi/