Код курса TraZ2002

Кредитные пункты 2.50

Общее количество часов100

Kоличество часов лекций32

Kоличество часов семинаров и практических занятий8

Количество часов самостоятельной работы студента60

Дата утвеждения курса22.11.2011

Разработчик курса

author

Juris Bolšteins

Учебная литературa

1. Pints A. Drošas braukšanas noslēpumi. – Rīga: Avots, 1999. 270 lpp.
2. Bolšteins J. Kustības drošības pamati // Lekcija. - Jelgava: LLU, 2011. 25 lpp.
3. Likumi - Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) [tiešsaiste]. [skatīts 05.12.2011.] Pieejams: http://www.csdd.lv/lat/noderiga_informacija/normativie_dokumenti/likumi/