Code du cours SpoZP003

Crédits 0.75

La quantité totale d'heures en classe30

Nombre de conferences2

Nombre de travaux pratiques et des séminaires30

Date de l'approbation du cours29.03.2011

Auteurs du cours

author

Viktors Valainis

author

Inta Alksne

author

Inta Ozola

Manuels

1. Apinis P. Cilvēks-anatomija, fizioloģija, pataloģijas pamati - Rīga: Nacionālais medicīnas apgāds, Apgāds Jāņa sēta 2005. - 800 lpp.
2. Āboltiņa M., Knipše G. Sporta mioloģija - Rīga: LIC 1992. - 108 lpp.
3. Fernāte A. Sporta treniņu teorijas pamati - Rīga: LSPA 2002. - 1. daļa 102 lpp. un 2. daļa 89 lpp.
4. Krauksts V. Fiziskā sagatavotība. Kā to iegūt? - Rīga: Drukātava 2006. - 197 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Delavjē F. Vingrinājumi sievietēm - Rīga, Zvaigzne ABC 2002. - 135 lpp.
2. Ābele A. Sporta psiholoģijas pamati - Rīga, RaKa 2009. - 295 lpp.
3. Švinks U. Studentu sports - Riga, LSPA 2001. - 41 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Veselība: populārzinātnisks žurnāls ģimenei. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-804X.
2. Shape: harmonija, skaistums, veselība, fitness, uzturs. Rīga: Santa. ISSN 1691-2543.
3. Sporta Avīze: nedēļraksts. Rīga: LOK Sponsoru klubs. ISSN 1691-0451.