Kurs-Code SpoZP003

Kreditpunkte 0.75

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)30

Vorlesungen (Stundenzahl)2

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge30

Bestätigt am (Datum)29.03.2011

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Viktors Valainis

author

Inta Alksne

author

Inta Ozola

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Apinis P. Cilvēks-anatomija, fizioloģija, pataloģijas pamati - Rīga: Nacionālais medicīnas apgāds, Apgāds Jāņa sēta 2005. - 800 lpp.
2. Āboltiņa M., Knipše G. Sporta mioloģija - Rīga: LIC 1992. - 108 lpp.
3. Fernāte A. Sporta treniņu teorijas pamati - Rīga: LSPA 2002. - 1. daļa 102 lpp. un 2. daļa 89 lpp.
4. Krauksts V. Fiziskā sagatavotība. Kā to iegūt? - Rīga: Drukātava 2006. - 197 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Delavjē F. Vingrinājumi sievietēm - Rīga, Zvaigzne ABC 2002. - 135 lpp.
2. Ābele A. Sporta psiholoģijas pamati - Rīga, RaKa 2009. - 295 lpp.
3. Švinks U. Studentu sports - Riga, LSPA 2001. - 41 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Veselība: populārzinātnisks žurnāls ģimenei. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-804X.
2. Shape: harmonija, skaistums, veselība, fitness, uzturs. Rīga: Santa. ISSN 1691-2543.
3. Sporta Avīze: nedēļraksts. Rīga: LOK Sponsoru klubs. ISSN 1691-0451.