Код курса SpoZP003

Кредитные пункты 0.75

Общее количество часов30

Kоличество часов лекций2

Kоличество часов семинаров и практических занятий30

Дата утвеждения курса29.03.2011

Разработчики курса

author

Viktors Valainis

author

Inta Alksne

author

Inta Ozola

Учебная литературa

1. Apinis P. Cilvēks-anatomija, fizioloģija, pataloģijas pamati - Rīga: Nacionālais medicīnas apgāds, Apgāds Jāņa sēta 2005. - 800 lpp.
2. Āboltiņa M., Knipše G. Sporta mioloģija - Rīga: LIC 1992. - 108 lpp.
3. Fernāte A. Sporta treniņu teorijas pamati - Rīga: LSPA 2002. - 1. daļa 102 lpp. un 2. daļa 89 lpp.
4. Krauksts V. Fiziskā sagatavotība. Kā to iegūt? - Rīga: Drukātava 2006. - 197 lpp.

Дополнительная литература

1. Delavjē F. Vingrinājumi sievietēm - Rīga, Zvaigzne ABC 2002. - 135 lpp.
2. Ābele A. Sporta psiholoģijas pamati - Rīga, RaKa 2009. - 295 lpp.
3. Švinks U. Studentu sports - Riga, LSPA 2001. - 41 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Veselība: populārzinātnisks žurnāls ģimenei. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-804X.
2. Shape: harmonija, skaistums, veselība, fitness, uzturs. Rīga: Santa. ISSN 1691-2543.
3. Sporta Avīze: nedēļraksts. Rīga: LOK Sponsoru klubs. ISSN 1691-0451.