Kursa kods Soci6001

Kredītpunkti 20

Maģistra darbs

Zinātnes nozareSocioloģija un sociālais darbs

Kopējais stundu skaits kursā800

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits800

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa anotācija

Maģistra darbs ir patstāvīgs pētījums, kas, atkarībā no izvēlētā temata, ir vai nu ar teorētisku vai praktisku ievirzi un kam jāsatur jaunas idejas. Tā pamatmērķis ir parādīt pretendenta prasmes pielietot zinātnes metodoloģiju, izvērtējot sabiedrībā esošas situācijas un izstrādājot reālus un konstruktīvus priekšlikumus.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Maģistra darbs jāizstrādā un jāaizstāv, ievērojot LLU Senāta un Socioloģijas fakultātes Domes atbilstošos lēmumus.

Pamatliteratūra

1. Ieteikumi zinātnisko darbu izstrādāšanai Sociālo zinātņu fakultātes studentiem. 2004. g

Piezīmes

Maģistra darbs ir ietverts Organizāciju un sabiedrības pārvaldes maģistra studiju programmas A daļā.