Code du cours PolZ6005

Crédits 2

La quantité totale d'heures en classe80

Nombre de conferences12

Nombre de travaux pratiques et des séminaires12

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant56

Date de l'approbation du cours29.11.2011

Auteur du cours

author

Baiba Miltoviča

Manuels

1. Kingdon J.W. Agendas, Alternatives and Public Policies. 2nd ed. New York: Longman, 1995. 253 p.
2. Kļaviņa S., Klapkalne U., Pētersone B. Politikas ietekmes vērtēšana politikas veidošanas sistēmā. Rīga: Valsts Kanceleja, 2005. 80 lpp.
3. Ašmanis M. Politikas teorija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. 216 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Evans M. The Art of Prescription. Theory and Practice in Public Administration Research. London: Sage, 2009. 159 p.
2. Parkinson J. Hearing Voices: Negotiating Representation Claims In Public Deliberation. Political Studies Association. Oxford: Blackwell Publishing Ltd. 2004, [Tiešsaite] [Skatīts 05.12.2011.] Pieejams: http://www.johnrparkinson.net/bjpi_145.pdf
3. Politikas lēmumu pieņemšanas process Latvijā. Valsts kanceleja. 2001. [Tiešsaite] [Skatīts 05.12.2011.] Pieejams: http://petijumi.mk.gov.lv/ui/DocumentContent.aspx?ID=2986 .

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Ziņojums par Latvijas Tautsaimniecības attīstību. LR Ekonomikas ministrija. Rīga: 2010. 140 lpp.
2. Mazākumtautību jauniešu integrācija Latvijas sabiedrībā izglītības reformas kontekstā. BISS, 2005. [Tiešsaite] [Skatīts 05.12.2011.] Pieejams: www.biss.soc.lv
3. Skudra O. Politiskās vēstures konstrukcijas Latvijas paralēlajās informatīvi lingvistiskajās telpās. 2006. [Tiešsaite] [Skatīts 05.12.2011.] Pieejams: http://www.arhivi.lv/sitedata/ZURNALS/zurnalu_raksti/138-160-VESTURE-Skudra.pdf