Code du cours Peda5004

Crédits 2

La quantité totale d'heures en classe80

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant48

Date de l'approbation du cours19.02.2014

Auteur du cours

author

Iveta Kokle-Narbuta

Manuels

1. Gudjons H. Pedagoģijas pamatatziņas [2. izd.]. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 394 lpp.
2. Krūze A., Ķestere I. Pedagoģijas vēsture: 15 jautājumi. Rīga: RaKa, 2010. 298 lpp.
3. Mārtinsone K., Lasmane A., Karpova Ā. Psiholoģijas vēsture. Rīga: Zvaigzne ABC, 2016. 544 lpp.
4. Rutka L. Pedagoga psiholoģiskā kompetence. Rīga: RaKa, 2012. 178 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Knowledge and Networks. Ed. Gluckler J., Lazega E., Hammer I. Springer Open, 2017. 386 p. Pieejams: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-45023-0.pdf
2. Katane I. Paradigmas Latvijas izglītības vidē mūsdienās [elektroniskais resurss]. Monogrāfisko pētījumu sērija „Izglītības ekoloģija”. Jelgava: LLU TF IMI, 2007. 117 lpp.
3. Katane I. Pedagoģijas teorētiskie pamati. Rīga: BUTS, 2006. 272 lpp.
4. Lieģeniece D. Ievads andragoģijā. Rīga: RaKa, 2002. 183 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. LLU TF IMI starptautisko zinātnisko konferenču krājumi "Rural Environment. Education. Personality" [„Lauku vide. Izglītība. Personība"] rakstu krājumi. ISSN 2255-808X
2. Journal of Educational Psychology. Online ISSN: 1939-2176. Skatīts 17.11.2018 no: http://www.apa.org/pubs/journals/edu/index.aspx
3. Journal of Education for Teaching. Online ISSN: 1360-0540.Skatīts 17.11.2018 no: http://www.tandf.co.uk/journals/titles/02607476.asp