Code du cours Peda3027

Crédits 2

La quantité totale d'heures en classe80

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant48

Date de l'approbation du cours20.04.2011

Auteur du cours

author

Līga Damberga

Manuels

1. Gods U. Mikroekonomika. Rīga: Turība, 2008., 430 lpp.
2. Vocational education :international approaches, developments and systems (2007) /ed. by Linda Clarke and Christopher Winch London; New York: Routledge, 214 p. Nav LLU FB. Ir Rīgā LNB
3. Lanka A. Pedagoģiskais process. Arodpedagoģijas elementi: Mācību līdzeklis. Rīgas Tehniskā universitāte Humanitārais institūts, 2003., 98 lpp.
4. Laužacks R. Profesionālās izglītības satura reforma: didaktiskās iezīmes. Rīga: RaKa, 1999., 107 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. ES nodarbinātības politikas pamatnostādnes 2010. – 2020. gadam. http://www.lm.gov.lv/upload/darba_tirgus/darba_tirgus/es_2010_2020_pamat.pdf
2. Labklājības ministrijas Darba tirgus pētījumi. http://www.lm.gov.lv/text/674
3. Ziņojumi par Latvijas tautsaimniecības attīstību, (ikgadējie izdevumi). Rīga: LR Ekonomikas ministrija http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=30353

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041
2. Kapitāls : žurnāls lietišķiem cilvēkiem : krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 1998-. ISSN 1407-2505.
3. Latvijas Ekonomists Rīga: Mamuts, 2005-. ISSN 1025-8922.