Kurs-Code Peda3027

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)48

Bestätigt am (Datum)20.04.2011

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Līga Damberga

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Gods U. Mikroekonomika. Rīga: Turība, 2008., 430 lpp.
2. Vocational education :international approaches, developments and systems (2007) /ed. by Linda Clarke and Christopher Winch London; New York: Routledge, 214 p. Nav LLU FB. Ir Rīgā LNB
3. Lanka A. Pedagoģiskais process. Arodpedagoģijas elementi: Mācību līdzeklis. Rīgas Tehniskā universitāte Humanitārais institūts, 2003., 98 lpp.
4. Laužacks R. Profesionālās izglītības satura reforma: didaktiskās iezīmes. Rīga: RaKa, 1999., 107 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. ES nodarbinātības politikas pamatnostādnes 2010. – 2020. gadam. http://www.lm.gov.lv/upload/darba_tirgus/darba_tirgus/es_2010_2020_pamat.pdf
2. Labklājības ministrijas Darba tirgus pētījumi. http://www.lm.gov.lv/text/674
3. Ziņojumi par Latvijas tautsaimniecības attīstību, (ikgadējie izdevumi). Rīga: LR Ekonomikas ministrija http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=30353

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041
2. Kapitāls : žurnāls lietišķiem cilvēkiem : krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 1998-. ISSN 1407-2505.
3. Latvijas Ekonomists Rīga: Mamuts, 2005-. ISSN 1025-8922.