Kurs-Code Peda3024

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)48

Bestätigt am (Datum)23.10.2013

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Guna Gaiķe

Vorkenntnisse

MākZ1001,

MākZ3006,

MākZ3012,

MākZ3013,

MākZP021,

MākZP052,

Peda2051,

Peda2052,

Peda2053,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Bārnsa- Melisa. G. Akvarelis. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 128 lpp. 2. Hibnere V., Grasmane L. Bērna vizuālā darbība. Rīga: RaKa, 2000. 342 lpp. 3. Иттен И. Искусство цвета. Москва: Д. Аронов, 2004. 95 c. 4. Votsona L. Zīmēšana. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 128 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Druvaskalne-Urdze A. Krāsas un skaņas sintēze kā metode. Rīga: RaKa, 2004. 114 lpp. 2. Smits R. Mākslinieka rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 384 lpp. 3. Vata F., Milborna A., Dikensa R. Lielā zīmēšanas grāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. 66 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Deko. Rīga: "Žurnāls Santa", 2013. ISSN 1407-7027. 2. Dizaina studija. Rīga: "Neputns", 2011. ISSN 1691-3094. 3. Māksla Plus. Rīga: "Māksla Plus", 2011. ISSN 1407-1886.