Kurs-Code PārZ6009

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)24

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge8

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)48

Bestätigt am (Datum)17.02.2015

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Daina Kārkliņa

Vorkenntnisse

Vete6018,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Kārkliņa D., Muižnieks I. Jaunā pārtika un ģenētiski modificētie organismi. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008, 4.-46. lpp. 2. ĢMO – mīti un fakti. Rīga: Biedrība Zemes draugi, 2010. 26 lpp. 3. Food biotechnology [elektroniskais resurss] Edited by K. Shetty ... [et al.]. 2nd ed. New York: CRC Press/Taylor & Francis, 2006. 982 p. E-grāmata (Pieejama LLU tīklā) http://marc.crcnetbase.com/isbn/9781420027976 Ir LLU FB 1 eks

Weiterfuhrende Literatur

1. CRC Press/Taylor & Francis e-grāmatas(Pieejama LLU tīklā) http://marc.crcnetbase.com 2. Ģenētiski modificēti organismi, kas maina pasauli. Ž. Ē. Seralini. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2014. 173 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

AGORA - žurnāli lauksaimniecībā un saskarnozarēs (pārtikas zinātne, vides zinātne, mežkopība, augkopība, augsnes zinātne u.c.)