Код курса PārZ6009

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций24

Kоличество часов семинаров и практических занятий8

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса17.02.2015

Разработчик курса

author

Daina Kārkliņa

Предварительные знания

Vete6018,

Учебная литературa

1. Kārkliņa D., Muižnieks I. Jaunā pārtika un ģenētiski modificētie organismi. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008, 4.-46. lpp. 2. ĢMO – mīti un fakti. Rīga: Biedrība Zemes draugi, 2010. 26 lpp. 3. Food biotechnology [elektroniskais resurss] Edited by K. Shetty ... [et al.]. 2nd ed. New York: CRC Press/Taylor & Francis, 2006. 982 p. E-grāmata (Pieejama LLU tīklā) http://marc.crcnetbase.com/isbn/9781420027976 Ir LLU FB 1 eks

Дополнительная литература

1. CRC Press/Taylor & Francis e-grāmatas(Pieejama LLU tīklā) http://marc.crcnetbase.com 2. Ģenētiski modificēti organismi, kas maina pasauli. Ž. Ē. Seralini. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2014. 173 lpp.

Периодика и другие источники информации

AGORA - žurnāli lauksaimniecībā un saskarnozarēs (pārtikas zinātne, vides zinātne, mežkopība, augkopība, augsnes zinātne u.c.)