Kursa kods PārZ5009

Kredītpunkti 2

Jaunā pārtika un ģenētiski modificētie organismi

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums23.01.2013

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas tehnoloģijas katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Daina Kārkliņa

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Maģistrantu iepazīstina ar jaunās pārtikas produktiem, to pozitīvajām un negatīvajām īpašībām, ietekmi uz veselību un nekaitīgumu, kā arī iespējamo ģenētiski modificēto organismu un funkcionālo grupu pielietojumu jaunu pārtikas produktu ražošanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas – iegūst padziļinātas zināšanas par ĢMO un dažādām funkcionālām grupām un to pielietošanu pārtikas produktu izgatavošanā;
• prasmes – iegūst prasmes argumentēt, diskutēt un izskaidrot speciālistiem un nespeciālistiem ĢMO un funkcionālo grupu nozīmi jaunās pārtikas ražošanā un tās lomu piedāvāto pārtikas produktu klāstā;
• kompetence – ir kompetents izteikt savas domas par jaunās pārtikas produktiem, to ietekmi uz patērētāja veselību slimību risku samazināšanai.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Funkcionālās pārtikas definīcija, tās atklājēji. Funkcionālo grupu iedalījums.
2 Probiotiķi, to raksturojums, ietekme uz cilvēka zarna trakta darbību un imūnsistēmu.
3 Prebiotiķi, to raksturojums un to funkcionālās īpašības. Simbiotikas. Seminārs.
4 Balastvielas, to klasifikācija un iedarbības mehānismi. Seminārs.
5 Polinepiesātināto taukskābju raksturojums, to funkcionālā nozīme cilvēka veselības stiprināšanai.
6 Produkti ar omega – 3 un omega – 6 taukskābēm. Konjugētā linolskābe (CLA).
7 Funkcionālie peptīdi.Polifenoli.Seminārs.
8 Ģenētiski modificētās pārtikas definīcija un raksturojums. Ģenētiski modificētās pārtikas tiesiskā regulācija.
9 Patērētāja attieksme un viedoklis par ģenētiski modificētu pārtiku. Morālie un ētiskie aspekti.Seminārs.
10 Ģenētiski modificētās pārtikas veidi. Ģenētiski modificētie mikroorganismi pārtikā.
11 ĢM dzīvnieku ieguve un to nozīme pārtikā.Seminārs..
12 Ģenētiski modificēti augi pārtikā. Augsta oleīnskābes satura sojas eļļa.
13 Pārtikas produkti, gatavoti no kartupeļiem, graudaugiem, sojas un tomātiem ar ģenētiski izmainītu struktūru.Seminārs.
14 Ģenētiski modificētās pārtikas izmantošanas riski.
15 ĢM pārtikas atpazīšanas metodes. Seminārs.
16 Teorētiskā kursa pārbaudes tests. Diskusija un seminārs par izstrādātajiem patstāvīgajiem darbiem.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi nokārtots tests, aizstāvēts patstāvīgais darbs, apmeklēti visi semināri - nosacījumi akumulējošam eksāmenam.
Pārbaudes veids - eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Kārkliņa D., Muižnieks I. Jaunā pārtika un ģenētiski modificētie organismi. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 4 - 46 lpp.
2. Kārkliņa D., Ciproviča I., Beitāne I. Pārtikas produkti ar funkcionālajām sastāvdaļām. Jelgava: LLU, 2008. 50 lpp.
3. Functional foods and biotechnology / edited by Kalidas Shetty. [et al]. Boca Raton. [etc.] : CRC/Taylor & Francis, 2007. 650 lpp.
4. ĢMO – mīti un fakti. Rīga: Biedrība Zemes draugi, 2010. 26 lpp.

Papildliteratūra

1. Taylor & Francis Group CRCnetBASE e-grāmatas.
2. Internets, Datu bāzes - atslēgas vārdi - Genetic Modified Foods, Functional Foods.Published by Elsevier Science. ISSN (printed): 0023-6438. ISSN (electronic): 1096-1127.
3. PCR methods in foods / edited by John Maurer. New York, NY : Springer, 2006. 148 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Food Science and Technology.Published by Elsevier Science. ISSN (printed): 0023-6438. ISSN (electronic): 1096-1127. Pilni teksti Science Direct datubāzē.
2. Journal of Agricultural Science.Published/Hosted by Cambridge University Press. ISSN: 0021-8596.
3. Journal of Animal Science.Published by American Society of Animal Science. ISSN (printed): 0021-8812. ISSN (electronic): 1525-3163. Pieejams arī: http://jas.fass.org/

Piezīmes

Obligāts studiju kurss Starpaugstskolu maģistra studiju programmā „Uzturzinātne”.