Kurs-Code PārZ5005

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)10

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge22

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)48

Bestätigt am (Datum)12.12.2011

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Matiseks R., Šnepels F.M., Šeinerte G. Pārtikas analītiskā ķīmija: pamati, metodes, lietošana. Rīga: Latvijas Universitāte, 1998. 456 lpp.
2. Jākobsone I. Pārtikas produktu uzturvērtības noteikšana. Mācību metodiskais materiāls starpaugstskolu "Uzturzinātnes" programmai. LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 151 lpp.
3. Skoog D.A. Fundamentals of analytical chemistry. Belmont, CA: Thomson-Brooks/Cole, 2004. 1051 p.
4. Otles S. Methods of analysis of food components and additives. Boca Raton ... [etc.]: Taylor&Francis, 2005. 437 p.

Weiterfuhrende Literatur

1. LVS EN ISO 8968-2:2002. Piens. Slāpekļa satura noteikšana. 2.daļa: Metode, lietojot dedzināšanas bloku (makro metode).
2. LVS 277:2000. Labība. Analīžu metodes. Kopproteīna noteikšana graudos un graudu produktos (Kjeldāla metode).
3. ISO 937-1978 (E) Slāpekļa daudzuma noteikšana gaļā un gaļas izstrādājumos (references metode).