Код курса PārZ5005

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций10

Kоличество часов семинаров и практических занятий22

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса12.12.2011

Учебная литературa

1. Matiseks R., Šnepels F.M., Šeinerte G. Pārtikas analītiskā ķīmija: pamati, metodes, lietošana. Rīga: Latvijas Universitāte, 1998. 456 lpp.
2. Jākobsone I. Pārtikas produktu uzturvērtības noteikšana. Mācību metodiskais materiāls starpaugstskolu "Uzturzinātnes" programmai. LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 151 lpp.
3. Skoog D.A. Fundamentals of analytical chemistry. Belmont, CA: Thomson-Brooks/Cole, 2004. 1051 p.
4. Otles S. Methods of analysis of food components and additives. Boca Raton ... [etc.]: Taylor&Francis, 2005. 437 p.

Дополнительная литература

1. LVS EN ISO 8968-2:2002. Piens. Slāpekļa satura noteikšana. 2.daļa: Metode, lietojot dedzināšanas bloku (makro metode).
2. LVS 277:2000. Labība. Analīžu metodes. Kopproteīna noteikšana graudos un graudu produktos (Kjeldāla metode).
3. ISO 937-1978 (E) Slāpekļa daudzuma noteikšana gaļā un gaļas izstrādājumos (references metode).