Kursa kods PārZ4035

Kredītpunkti 3.50

Dabas vielas pārtikas produktu sistēmās II

Zinātnes nozareCitas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozarePārtikas ķīmija

Kopējais stundu skaits kursā140

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits84

Kursa apstiprinājuma datums12.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaĶīmijas katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Viesturs Kreicbergs

Dr.chem.

Kursa anotācija

Studiju kursa “Dabas vielu ķīmija pārtikas produktu sistēmās” ietvaros tiek iegūtas zināšanas par dzīvnieku un augu valsts izcelsmes pārtikas produktu ķīmisko sastāvu un uzbūvi. Kursā raksturo pārtikas sastāvdaļas ar enerģētisko uzturvērtību (proteīni, ogļhidrāti un lipīdi). Nozīmīgas ir zināšanas tik iegūtas par pārtikas sastāvdaļu bioloģisko uzturvērtību (vitamīni, minerālvielas, šķiedrvielas, neaizstājamās aminoskābes un taukskābes) un struktūru veidojošiem savienojumiem (emulgatoriem un biezinātājiem). Studiju kursā pievērš padziļinātu uzmanību pārtikas produktu sensorajām īpašībām - krāsai, smaržai un garšai. Tiek aplūkotas nozīmīgākās sensoro savienojumu klases – izoprenoīdi (monoterpēni, seskviterpēni, karotīni) un augu fenoli (fenolskābes, flavanoīdi, flavonoīdi un antocianidīni). Kursa ietvaros apskata arī pārtikas produktu ķīmisko bojāšnos – tauku oksidēšanos un Mailarda reakcijas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas - par dabas vielu ķīmisko uzbūvi un izmaiņām pārtikas produktos. Iegūto zināšanu pamatā ir jaunākie zinātniskie atklājumi par dabas vielām un to pārvērtībām.
• prasmes - patstāvīgi atrast un izmantot zināšanas risinot problēmas, kas ir saistītas ar dabas vielu sastāvu, uzbūvi un izmaiņām pārtikas produktos.
• kompetences - spēja patstāvīgi formulēt problēmas, kas saistītas ar dabas vielu sastāvu pārtikas produktos un kritiski izvērtēt šo savienojumu nozīmi tehnoloģiskajos procesos.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads Dabas vielu ķīmijā (1.lekcija)
2. Savienojumi ar enerģētisko uzturvērtību (2., 3.lekcija)
3. Savienojumi ar bioloģisko uzturvērtību – vitamīni un minerālvielas (4, 5.lekcija)
4. Savienojumi ar bioloģisko uzturvērtību – taukskābes un aminoskābes (6., 7.lekcija)
5. Savienojumi ar bioloģisko uzturvērtību – šķiedrvielas, antioksidanti un fitosterīni (8.lekcija, pirmā pētnieciskā darba prezentācija 4h)
6. Emulgatori - pārtikas piedevas (9.lekcija, pirmā pētnieciskā darba prezentācija 4h)
7. Biezinātāji un recinātāji dabā. Biezinātāji un recinātāji - pārtikas piedevas (10.lekcija, pirmā pētnieciskā darba prezentācija 4h).
8. Sensori savienojumi pārtikā, ievads (11., 12.lekcija).
9. Karotinoīdi (13., 14.lekcija).
10. Flavonoīdi, antociāni un citas krāsvielu klases (15., 16.lekcija).
11. Ēteriskās eļļas (17. Lekcija, otrā pētnieciskā darba prezentācija 4h).
12. Terpēni un seskviterpēni (18., 19.lekcija).
13. Benzoīdi (20.lekcija, otrā pētnieciskā darba prezentācija 4h).
14. Flavanoni un katehīni (21., 22.lekcija).
15. Tanīni (23.lekcija, otrā pētnieciskā darba prezentācija 4h).
16. Pārtikas oksidēšanās un Mailarda reakcijas (24.lekcija, otrā pētnieciskā darba prezentācija 4h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens.
Eksāmens 3. semestrī, ja ieskaitītas divas prezentācijas un referāti.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentam atbilstoši izvirzītājām prasībām jāsagatavo divas prezentācijas un jāiesniedz divi referāti.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursā referātus un prezentācijas vērtē ar atzīmi. Ja vidējais vērtējums atbilst “labi” (7) un vairāk, tad tas var veidot akumulējošā eksāmena vērtējumu.

Pamatliteratūra

1. D.-H. Belitz., W. Grosch, P. Schieberle. Food Chemistry, 3th edn., Berlin etc: Springer – Verlag, 2004, p. 1070.
2. S. Damodaran. K. Parkin, O. R. Fennema (ed.). Fennema's Food Chemistry, 4th edn., by CRC Press, New York, 2007, p. 1160.
3. J. M. de Man, Principles of Food Chemistry, 3th edn., New York, Springer, 2013, p. 498.
4. T. Coultate. Food: The Chemistry of its Components, 6th edn., by the Royal Society of Chemistry’s, 2016, p. 620.

Papildliteratūra

P.C.K. Cheung, B.M. Mehta (Eds.) Handbook of food chemistry, 1st ed. Springer, 2015, p. 1173.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Food Chemistry;
2. Annual Review of Food Science and Technology
3. Journal of Functional Foods

Piezīmes

Obligāts kurss PTF Pārtikas zinātnes akadēmiskās izglītības maģistra studiju programmā.