Code du cours PārZ2057

Crédits 5

La quantité totale d'heures en classe200

Nombre de conferences24

Nombre de travaux pratiques et des séminaires8

Nombre des travaux du laboratoire48

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant120

Date de l'approbation du cours10.02.2015

Auteurs du cours

author

Gita Krūmiņa-Zemture

author

Imants Atis Skrupskis

Connaissances de base

PārZ2051,

PārZ2052,

PārZ3017,

Manuels

1. Krūmiņa G., Skudra G., Kozule V., Brūvere L. Rokasgrāmata pavāriem. Jelgava: LLU, 2007. 176 lpp.
2. Rokasgrāmata ēdināšanas uzņēmumu vadītājiem. I. Millere, L. Medne, R.Riekstiņa-Dolģe u.c. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2007. 176 lpp.
3. Morozovs A. Pārtikas ķīmija: mācību materiāls. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 207 lpp.
4. Brotherton B., Wood R.C. The SAGE handbook of hospitality management. Los Angeles ... [etc.] : SAGE Publications, 2008. 555 p.

Ouvrages supplémentaires

1. Paul C. 200 prasmes, bez kurām neiztikt virtuvē. Rīga: Zvaigzne ABC, 2014. 256 lpp.
2. Kursīte J. Virtuves vārdene. Rīga: Rundas, 2012. 992 lpp.
3. Masiļūne Ņ. Ēdienu receptes. Rīga: Rīgas paraugtipogrāfija, 1996. 191 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Četras Sezonas. Rīga: AMSMEDIA. ISSN 2255-8985
2. Good Food / BBC Worldwide Limited. London: Media Centre 201. ISSN 0957/588X
3. Garšīgs. Rīga: SIA ALI S.ISSN 1691-5615